DPU

Aarhus Universitets segl

Enhed for Legeforskning

Om enheden

Enhed for Legeforskning er en tværdisciplinær forskningsenhed ved DPU, Aarhus Universitet, som undersøger, formidler og diskuterer viden om leg og legende tilgange på tværs af uddannelser (fra dagtilbud til universiteter), institutioner (offentlige og private), samfund og kultur.

Leg er i de senere år blevet et stadig større interesse- og fokusområde i samfundet, uddannelser og institutioner. Det aktualiseres gennem legens vilkår i samtiden, dens relevans, betydninger og muligheder i uddannelse, i historiske, kulturelle og strukturelle perspektiver. Her drøftes spørgsmål om dannelse og uddannelse, digital og analog leg, perspektiver på udvikling og læring, legens æstetik og funktionalitet – og legen som et fænomen uden anden mening end at det er sjovt at lege. Med andre ord er perspektiver på leg og legende tilgange blevet centrale opmærksomheder i offentlige debatter, på tværs af uddannelsesniveauer, i forskning og udvikling samt i teori og praksis.

Forskningsenheden er etableret på baggrund af, at DPU repræsenterer et bredt spektrum af fagligheder, forskningsprojekter, interesser og tilgange til legeforskning - og bredt undersøger muligheder, udfordringer, betingelser og karakteristika ved leg og legende tilgange i historiske, samtidige og fremtidige perspektiver.

Enhed for Legeforskning søger at skabe og formidle ny viden om leg og legende tilgange, hvilket gøres gennem afholdelse af og deltagelse i forsknings- og udviklingsbaserede konferencer, seminarer, symposier, workshops, udviklingsmøder og andre relevante informations- og videnskanaler.

Kontakt

Lars Dahl Pedersen

Ph.d.-studerende DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Uddannelsesvidenskab, Emdrup

Kim Holflod

Postdoc DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Didaktikuddannelserne, Aarhus