DPU

Aarhus Universitets segl

Den pædagogiske profession - kompetencer, professionalitet og praksis

Den pædagogiske profession - kompetencer, professionalitet og praksis

Forskningsenheden samler forskere på DPU, Aarhus Universitet med interesse for den pædagogiske profession, der er en af velfærdsstatens største professioner.

Enheden arbejder ud fra forskellige videnskabelige tilgange, og ud fra forskellige teoretiske og metodiske vinkler, men med en fælles optagethed af den pædagogiske profession, som den fremtræder i mange forskellige praksisfelter.

Enheden forsker bl.a. i, hvordan den pædagogiske professions faglighed, viden og kompetencer udspiller sig i forskellige pædagogiske kontekster, og hvordan den pædagogiske professionalitet træder frem. Der arbejdes både i et professionseksternt og professionsinternt perspektiv. Ligeledes har det interesse at kortlægge, hvordan og på hvilke måder den pædagogiske profession har betydning for børn, unge og voksne i forskellige institutionelle sammenhænge.

Formålet med forskningsenheden er skabe et forum på tværs af fagområder med to foreløbige hovedretninger, nemlig for det første at styrke fælles dialog om igangværende projekter, forskningsresultater og deres relevans for forskning inden for den pædagogiske profession, og for det andet på baggrund heraf at udvikle ny forskning og samarbejde med praksis, herunder uddannelsesområdet og faglige pædagogiske organisationer. Endvidere tilstræbes samarbejde med nordiske og internationale netværk.

Vi arbejder blandt andet med følgende temaer:

  • Den pædagogiske professionsuddannelse
  • Efter- og videreuddannelse af pædagoger
  • Pædagogisk ledelse i praksis og uddannelse
  • Faglighed, professionalitet og kompetencer
  • Tværprofessionelt samarbejde og relationer med afsæt i den pædagogiske profession
  • Professionens arbejde i forskellige institutionelle kontekster med børn, unge og voksne
  • Professionen i et samfundsmæssigt perspektiv.
  • Komparative studier af den pædagogiske profession og professionsuddannelsen i nordisk og international sammenhæng.
  • Teoretiske begreber og forståelser knyttet til den pædagogiske professions arbejde (f.eks. relationer, omsorg, trivsel, udvikling og læring – og disse begrebers betydning for den pædagogiske profession)

Deltagere

Bent Olsen, Professor, University of Science and Technology, Norge

Freja Feline Pedersen, Ph.d-studerende, Afdelingen for Pædagogisk psykologi

Kitt Sahl Kellberg (specialestuderende med fokus på den pædagogisk profession)