DPU

Aarhus Universitets segl

Dansk som andetsprog og interkulturalitet

Om forskningsenheden

Forskningsenheden har fokus på diversitet, det flerkulturelle og det flersprogede, som er en del af de globale og regionale migrationsprocesser. Enhedens forskning koncentrer sig om to overordnede faglige felter, nemlig dansk som andetsprog og interkulturalitet, og hvordan disse fagfelter indskriver sig i interkulturel pædagogik og sprogpædagogisk praksis.

De to sammenhængende fagfelter har fokus på: 

  • Hvordan dansk som andetsprog indgår i individers og gruppers læreprocesser, både i og uden for det formelle uddannelsessystem.
  • Hvordan brug af historie og erindringer indgår i konstruktionen af nutiden og fremtidens flerkulturelle samfund, og hvordan interkulturel pædagogik udvikles i lyset heraf.

Dansk som andetsprog

Stadig flere børn, unge og voksne i det danske samfund anvender dansk ved siden af andre sprog, hvilket kalder på nye udfordringer i uddannelsessystemet. Dansk som andetsprog indgår i individers og gruppers læreprocesser, både i og uden for det formelle uddannelsessystem.

Enheden arbejder med, hvordan dansk som andetsprog, andetsprogspædagogik og sproglæring indgår i læreprocesser i folkeskolen, i ungdomsuddannelserne, i de mellemlange videregående uddannelser og i voksenuddannelserne.

Vi beskæftiger os med diversitet i uddannelser, undersøger uddannelsespolitiske diskurser, og forsker i, hvordan disse implementeres i curriculære dokumenter, og hvordan dansk som andetsprog knyttes til praksis og læring i forskellige kontekster og kommunikationssituationer. 

Interkulturalitet

Historie og erindringer indgår i konstruktionen af nutidens og fremtidens flerkulturelle samfund. Enheden undersøger, hvordan individers og gruppers kulturelle identiteter skabes og omdannes på baggrund af immigration og samfunds tiltagende etniske og sproglig kompleksitet.

Vi afdækker de politiske, sociokulturelle og pædagogiske udfordringer, dette stiller skole- og uddannelsessystemet over for, set fra både majoritets- og minoritetsperspektiver. Vi afdækker og diskuterer hvordan en flerhed af kulturer og sprog kan indgå i udviklingen af forskels-tolerante læreprocesser og demokratisk medborgerskab.

Centralt i dette er diskussionen om, hvordan dansk som andetsprog, flersprogethed og brug af historie og erindringer indskriver sig i den individuelle og kollektive identitetsopfattelse.

Vi undersøger faglige felter som fx diversitet i uddannelser, IT til didaktiske formål, læremidler, test, sprog på arbejde, samt metodiske og didaktiske tilgange.

Deltagere

Navn Jobtitel E-mail Telefon Bygning
Kristjansdottir, Bergthora Lektor emerita bekr@au.dk +4593521040 B, 320
Petersen, Karen Bjerg Lektor emerita kp@edu.au.dk +4593508163 1483, 530