DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Almendidaktik

Om forskningsenheden

Forskningsenhedens mål er at understøtte udvikling og formidling af praksisrelevant og professionsrettet forskning i aktuelle pædagogisk-didaktiske problemstillinger. Vægten ligger på empirisk baseret forskning, hvor vi sætter fokus på koblinger mellem didaktisk teori og praksis inden for forskellige pædagogiske praksisområder (skole og dagtilbud, videregående uddannelser, forvaltninger), og på grundlæggende spørgsmål og refleksioner over planlægning og tilrettelæggelse af læringsmiljøer, undervisning og uddannelse. Omdrejningspunktet er undersøgelser af, hvordan aktuelle pædagogisk-didaktiske praksisproblemstillinger relaterer sig til samfundsmæssige og politiske rammer samt til deres historiske, sociale og kulturelle grundlag. Vi er optaget af forskellige forståelser af formål og værdier i pædagogisk praksis; af problemer og løsninger i pædagogisk praksis; af almendidaktiske diskussioner af dannelse, deltagelse, dialog, motivation, handling og forandring, og af spørgsmål såsom:

  • Hvordan influerer forestillinger om fremtiden på samtidens pædagogiske policy og praksis?
  • Hvordan kan didaktisk teori være med til at kvalificere vores forståelse og udvikling af aktuelle pædagogisk-didaktiske problemstillinger knyttet til social mobilitet, trivsel og læring?
  • Hvordan agerer professionelle i forhold til de modsatrettede krav der ofte stilles i pædagogisk praksis?

 

Deltagere