DPU

Aarhus Universitets segl

0-6 årige børns institutions- og hverdagsliv

Konference 7. juni 2016

DPU, Aarhus Universitet er den 7. juni 2016 vært for den 4. nationale konference om forskning i små børns institutions- og hverdagsliv.

Velkomst ved Anne Marie Pahuus/Charlotte Ringsmose

Søs Bayer: Kald og kundskab - glimt af pædagogernes viden gennem mere end 100 år

Ole Henrik Hansen: Empati og dens betydning i pædagogernes relationer Skjult

Niels Egelund: Skoleparathed - tre forskellige tilgange

Carsten Jessen: Digitale redskaber i dagtilbud

Lone Svinth: Udvikling af åbenhed for børns perspektiver og deltagelse i vuggestue og dagpleje