DPU

Aarhus Universitets segl

Rammer om det gode måltid i daginstitutionen

Konference 28. august 2018

 

Gode måltider er meget mere end sund mad. Måltidet er en hverdagsaktivitet, der udgør et pædagogisk læringsrum, som åbner op for, at børn kan trives, lære, udvikle sig og dannes. Gennem måltidet udvikler børn deres spisevaner, praktiske- og sociale kompetencer samt kritiske bevidsthed.

DPU, Aarhus Universitet var den 28. august vært for konferencen Rammer om det gode måltid i daginstitutionen.

Læs mere konferencen

Aktionsforskning som undersøgelsesmetode Professor emeritus Stig Broström, DPU, Aarhus Universitet
At overskride faggrænser i forbindelse med mad og måltider i daginstitutioner Lektor Ole Henrik Hansen, DPU, Aarhus Universitet og Charlotte Gjessing, leder af dagtilbuddet Svalen
Børns deltagelsesmuligheder og eksperimentering med mad og måltider Lektor Ole Henrik Hansen og Marianne Wolff, leder af dagtilbuddet Tusindfryd
Spiseadfærd i daginstitutioner Ph.d. og postdoc Barbara Vad Andersen, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet
Smagspædagogik som tværfaglig platform i daginstitutioner Ph.d. og docent Jonatan Leer, Professionshøjskolen Absalon og personale fra Børnehuset Elverhøj