DPU

Aarhus Universitets segl

Pædagogprofessionens historie og aktualitet

Konference d. 20 maj 2015

Heldagskonference om børnehavens og pædagogprofessionens historie og aktualitet fra 1800-tallet og til i dag.

Claus Holm og Anders W. Christensen: Velkomst og introduktion

Jens Erik Kristensen: De lange linjer og hovedtemaer i institutions- og professionshistorien

Anette Eklund Hansen: Børnehaven ind i historien

Ning de Coninck-Smith: Institutionshistorie og barndomshistorie

Hanne Marlene Dahl: Fra natvægterstat til social investeringsstat

Charlotte Palludan: Fra børnehave til førskoleinstitutioner

Søs Bayer: Fra kald til lønarbejde og profession

Christian Sandbjerg: Det moderne gennembruds pædagogik

Stig Broström: Kommentar

Bjørn Hamre: Læring, forebyggelse og inklusion

Tomas Ellegaard: Kommentar

Paneldebat