DPU

Aarhus Universitets segl

National læreruddannelseskonference

Hvordan realiserer man idealet om den forskningsinformerede lærer i en målstyret skole?

Konference den 26. Januar 2015

Den 1. august 2013 trådte en ny læreruddannelse i kraft. Hermed ændrede man på styring af læreruddannelsen. Fra at være indholdsstyret blev læreruddannelsen til en målstyret uddannelse. Mange andre europæiske lande har gennem de senere år på samme vis ændret styringen af deres uddannelser, ikke bare læreruddannelsen. Erfaringerne fra disse andre europæiske lande peger på, at kompetencemålstænkningen er et gennemgående og brugbart styringsredskab, men også at der er betydelige forskelle i måden, hvorpå målene opbygges. Konferencen sætter fokus på, hvordan læreruddannelse bidrager til at realisere idealet om en forskningsinformeret lærer i en målstyret skole. Hvilke løsninger har man valgt i andre lande? Hvad skal vi gøre i Danmark? Og hvor er de uløste problemer?

Tine Sloan: How to construct performance-based assessments and examinations

Karine Tremblay: International trends in teacher education policy – seen from a TALIS-perspective

Elaine Munthe: Challenges in teacher education today – seen from Norway