DPU

Aarhus Universitets segl

Matematikvanskeligheder

Matematikvanskeligheder – Tidlig intervention

Introduktion til bogen af Katrine Munch Kirsted, Københavns Professionshøjskole

Hvad handler videoen om?

 

 • Hvilke spørgsmål giver bogen svar på?
 • Brug i udviklingsprojekter, almindelig drift og forskningseksperimenter
 • Hvad er karakteristisk ved denne nationale model?
 • Formål med samtalen
 • Hvad er karakteristisk ved regnehulstilgangen?
 • Screeningstest: Om elevens følelser og opfattelser af matematik. Om elevens faglighed
 • 10 matematiske stofområder (A – J) med
  • mål og begrundelser
  • 6 fokusspørgsmål om hvert matematisk stofområde, i alt 60 fokusspørgsmål
  • kortlægning (opslagets venstre side)
  • forslag til konsolidering og videre læring (undervisning, opslagets højre side)
 • Konkrete materialer
 • Praktiske råd
 • Erfaringer fra Katrine Munch Kirsteds brug af materialet på to grundskoler

 


Matematikvanskeligheder på mellemtrinnet - Kortlægning gennem samtale

Introduktion af Lena Lindenskov, DPU, Aarhus Universitet

Hvad handler videoen om?

 

 • Hvilke spørgsmål giver bogen svar på?
 • Materialets tre værktøjer:
  • Fokus-spørgsmål, en guide til lærerens undersøgelse af hvordan det går med elevens viden, kunne og lyst til at lære, i alt 29 fokusspørgsmål
  • Lærer-elevsamtaler om matematik som videnskaben om mønstre
  • Informationstest: Spørgsmål om elevens følelser og opfattelser af matematik. Faglige samtaleopgaver
 • Delværktøjer til hvert fokusspørgsmål
  • Venstre side: Samtaleoplæg til reflekterende samtale med eleven om emnet, Udfordring til eleven.
  • Højre side: Opgaver til information om faktuelle færdigheder og viden. Noter om indikation af regnehul, knyttet til færdigheder og viden
 • Formål
 • Fokusspørgsmål
  • om 3 matematiske kompetencer, 14 fokusspørgsmål om tal og algebra, 10 om geometri og måling, 5 om sandsynlighedsregning og statistik
 • Andre kapitler: Historien om modellen. Samtalens betydning. Samtale om hvad? Mellemtrinnets vanskeligheder. Regnehuller. Hjælpemidler
 • Praktiske råd
 • Regnehuller og årsager
 • Hvad er karakteristisk ved denne nationale model?
 • Bogens brug i udviklingsprojekter, almindelig drift og forskningseksperimenter.

Matematikvanskeligheder på de ældste klassetrin - Kortlægning og undervisning

Introduktion til bogen af Lena Lindenskov, DPU, Aarhus Universitet

Hvad handler videoen om?

 • Hvilke spørgsmål giver bogen svar på?
 • Vanskeligheder i basal matematik er ikke knyttet til bestemt alder eller bestemt klassetrin
 • Materialets fire værktøjer:
  • Begrundelser for de 7 faglige områder
  • Fokus-spørgsmål, en guide til lærerens undersøgelse af hvordan det går med elevens viden, kunne og lyst til at lære, i alt 70 fokusspørgsmål
  • Lærer-elevsamtaler om matematik som videnskaben om mønstre
  • Informationstest: Spørgsmål om elevens følelser og opfattelser af matematik. Faglige samtaleopgaver
 • Delværktøjer til hvert fokusspørgsmål
  • Venstre side: kortlægning med samtaleoplæg A) til reflekterende samtale med eleven om faktiske færdigheder og viden og B) til udfordring til eleven.
  • Højre side: Opgaver og samtaleoplæg til konsoliderende læring og til videre læring
 • Formål
 • Eksempler på fokusspørgsmål fra de 10 knyttet til hhv
  • tal, algebra, geometri, måling, trigonometri, statistik, sandsynlighed
 • Opfølgning på kortlægning
 • Indledningskapitlerne
  • formål og baggrund
  • inklusion
  • lærerrolle
  • skolens matematikprofil
  • regnehuller
  • samtaleguide
  • informationstest
 • Digitale midler
 • Praktiske råd
 • Regnehuller og årsager
 • Hvad er karakteristisk ved denne nationale model?
 • Bogens brug i udviklingsprojekter, almindelig drift og forskningseksperimenter.

Introduktion

De tre videoer præsenterer tre bøger til kortlægning af matematikvanskeligheder og inspiration til at støtte elever i matematikvanskeligheder. Bøgerne er tilpasset grundskolen, men kan også tilpasses og anvendes i andre uddannelser.

Strukturen i bøgerne blev udviklet og afprøvet sammen med 16 matematiklærere og –vejledere på Frederiksberg i forbindelse med den første bog (2013). Det var et udviklingsprojekt, hvor skoleforvaltningen på Frederiksberg ønskede en matematikindsats i 2. klasse på linje med tidlig læsehjælp i 1.klasse. Udviklingsprojektet var inspireret af internationale materialer og erfaringer med henblik på at udvikle en særlig dansk model, befæstet i dansk matematikundervisningskultur.

Efterfølgende er indhøstet danske erfaringer med model og materialer, og der er udtrykt ønsker om at udvide modellen til mellemtrin og ældste trin. På den baggrund blev anden bog (2016) og tredje bog (2020) udviklet og publiceret.

Derfor har de tre bøger samme grundstruktur og har ’et opslag’ til hvert fagligt fokusspørgsmål (som er en guide til lærerens undersøgelse), men de tre bøger adskiller sig også fra hinanden. Disse lighedspunkter og forskelle afspejles i de tre videoer.

Videoerne er udarbejdet af Lena Lindenskov, DPU, Aarhus Universitet, og Katrine Munch Kirsted, Københavns Professionshøjskole