DPU

Aarhus Universitets segl

Inklusion og eksklusion

Konference på DPU, Aarhus Universitet 8. februar 2019 om inklusion- og eksklusionsprocesser


Tilknytningens sociale spil: inklusion som mikrosociologisk fænomen

ved Jørn Bjerre, lektor ved DPU, Aarhus Universitet


"Ikke et sted man skal opfostre sine børn" - om territoriel stigmatisering og sociale forskelle

ved Christian Sandbjerg Hansen, lektor ved DPU, Aarhus universitet


Et neuropsykologisk blik på inklusion

ved Louise Bøttcher, lektor ved DPU, Aarhus universitet


Diskussion i plenum

med Janne Hedegaard Hansen, lektor ved DPU, Aarhus universitet som ordstyrer


De forskellige professioners arbeje med inklusion

ved Morten Ejrnæs, lektor ved Aalborg Universitet


Skolen og skolelærer - specialpædagogiske indsatser og inklusion

ved Lotte Hedegaard Hansen, lektor ved DPU, Aarhus Universitet


At adskille for at inkludere - inklusion og eksklusion af anbragte børn og unge

ved Ole Steen Kristensen, professor ved Aarhus Universitet


Efter inklusion - skitser?

ved Søren Langager, lektor ved DPU, Aarhus Universitet