DPU

Aarhus Universitets segl

Hvad kan skoleelever med IT og digitale teknologier? Og hvordan kommer vi videre?

ICILS 2018 er den anden internationale undersøgelse af skoleelevers evne til at undersøge, skabe og kommunikere med computere. Hvor første undersøgelse i 2013 udelukkende fokuserede på computer- og informationskompetence, er også elevernes kompetence til datalogisk tænkning blevet undersøgt i 2018.

Konferencen blev indledt med præsentation af resultaterne af den danske leder af undersøgelsen, professor MSO Jeppe Bundsgaard. Derefter præsenterede en række faglige og didaktiske forskere inden for it, datalogisk tænkning og teknologiforståelse deres arbejde med at kvalificere brug af it og produktion af digitale teknologier i undervisningen.

Konferencen var en interaktiv begivenhed med korte, pointerede oplæg og diskussioner mellem deltagerne og med oplægsholderne on- og offline.

Velkomst – om arbejdet med kvantitative IEA-undersøgelser

ved Claus Holm, institutleder DPU, Aarhus Universitet.

Velkomst v. Claus Holm, institutleder, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet ved konferencen 'ICILS: Hvad kan skoleelever med IT og digitale teknologier? Og hvordan kommer vi videre?'. 


Præsentation af ICILS-resultaterne 2018

Oplæg v. Jeppe Bundsgaard, professor MSO, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet ved konferencen 'ICILS: Hvad kan skoleelever med IT og digitale teknologier? Og hvordan kommer vi videre?'.


Sammen og på tværs af køn knækker vi koden

Oplæg v. Sine Zambach, ph.d. i datalogi, specialkonsulent i Afdelingen for Økonomi og Analyse, Copenhagen Business School ved konferencen 'ICILS: Hvad kan skoleelever med IT og digitale teknologier? Og hvordan kommer vi videre?'.


Datalogisk tænkning i et pædagogisk og didaktisk perspektiv

Oplæg v. Stine Ejsing-Dunn, ph.d. og lektor, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet ved konferencen 'ICILS: Hvad kan skoleelever med IT og digitale teknologier? Og hvordan kommer vi videre?'.