DPU

Aarhus Universitets segl

ICCS 2016: Skoleelevers politiske dannelse

Præsentation 7. november 2017

ICCS  - International Civic and Citizenship Education Study – er en stor kvantitativ og komparativ undersøgelse af skolers arbejde med de unges politiske dannelse i en række lande.

ICCS undersøger 8.-klasseelevers holdninger til sociale og politiske spørgsmål, deres viden om demokrati, politik og samfund og deres opfattelser af sig selv som borgere i samfundet.

Resultaterne af den seneste ICCS-undersøgelse fra 2016 blev præsenteret på DPU, Aarhus Universitet 7. november 2017.

ICCS 2016: Internationale hovedresultater - Præsentation

ICCS 2016: Internationale hovedresultater - Analyse og forklaring