DPU

Aarhus Universitets segl

Efterskolerne: Efterspørgslen til eftersyn!

Konference om efterskolerne arrangeret af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) og Efterskoleforeningen

Konference den 5. februar 2015

De danske efterskoler repræsenterer en skoleform med succes målt på efterspørgslen. Men hvad er det for en skoleform, hvad er det for en pædagogik og hvad er det for en lærerrolle, elevrolle og samværsformer, som så mange er interesseret i at blive en del af. Konferencen ”Efterspørgslen til eftersyn” giver svar på disse spørgsmål.

Claus Holm og Lone Greve: Velkomst
Ove Korsgaard: Hvad gør efterskolen unik?
Alexander von Oettingen: Hvilken dannelse får fat i de unge på efterskolen?
Stefan Hermann: Genskab forbindelse mellem dannelse og viden
Paneldebat 1 med Ove Korsgaard, Alexander von Oettingen og Stefan Hermann
Flemming Nørgaard: Frihed og tvang i efterskolen
Peter Kemp: Verdensborgeren og efterskolen
Claus Holm: Danner efterskolen rige, livsduelige personligheder?
Paneldebat 2 med Peter Kemp og Claus Holm