DPU

Aarhus Universitets segl

Psy-ledelse: Ledelse i uddannelsesorganisationer efter den affektive vending

Professor MSO-tiltrædelsesforelæsning af Dorthe Staunæs 26. marts 2012.

Følelser former uddannelsesorganisationer og subjektivitet gennem affektiv ledelse og pædagogik. Det kalder på nye humanvidenskabelige tænke-teknologier og metoder.

Denne forelæsning vil omhandle psy-ledelsesteknologier, der har affektivitet og læring i centrum og give bud på, hvordan kan man forske i psy-ledelsens u/intenderede subjektiverings-effekter og spørge:

  • Hvilke affektive registre vikles ind i de former for ledelse?
  • Hvilke affekter er de selv svar på?
  • Hvordan indgår mere negative følelser som frygt, ’opvågningskvalme’ og skam?
  • Kan kategorier som fx etnicitet, race og køn være særligt frugtbare nedslag for en mere kompleks forståelse af psy-ledelsens socialpsykologiske finmekanikker?