DPU

Aarhus Universitets segl

Depression og samfund

Video: Det udmattede selv - depression og samfund

Forelæsning af den franske sociolog og forfatter Alain Ehrenberg

Hvorfor og hvordan har depression gjort sig gældende som vor tids vigtigste psykiske problem?
Og i hvilket omfang siger dette noget om individualitetens og samfundets forandringer i vore dage?

Det er de to spørgsmål, der har været ledetråd for Alain Ehrenbergs udforskning af det depressive kontinent. Ehrenberg har bl.a. skrevet bogen 'Det udmattede selv - Depression og samfund', der er udkommet på dansk på Informations Forlag.

D. 29. oktober 2010 gæstede Alain Ehrenberg DPU, Aarhus Universitet, og Den Femte Salon, hvor han gav en offentlig forelæsning. Efter forelæsningen interviewede lektor Steen Nepper Larsen, DPU, Aarhus Universitet, Alain Ehrenberg.

Den Femte Salon er et samarbejde mellem magasinet Turbulens.net, Dagbladet Information og Informations Forlag.

Artikler fra magasinet Asterisk

 

Asterisk nr 55 - Depression er en moderne succeshistorie 

Depression er en moderne succeshistorie 

I lykkepillernes æra hylder vi det individuelle initiativ og selvrealiseringen. Det skaber grobund for, at depression bliver tidens vigtigste psykiske problem, fortæller den anerkendte franske sociolog Alain Ehrenberg.

Download artikel fra Asterisk nr. 55 november 2010


 

Frøer og tudser - om brugen af lykkepiller

Eksperter vurderer, at der går 200.000-300.000 mennesker med depression omkring i det danske samfund. Det kan ikke være tilfældet. Det påståede høje antal skyldes en vilje til at forveksle almindelig nedtrykthed med sygdommen depression.

Download artikel fra Asterisk nr. 2 december 2001


Asterisk 45: Signalement af en tabers temperament 

Signalement af en tabers temperament

En moderne taber tager ting for tungt, benytter sig ikke nok af glemslens nådegave og har vanskeligt ved at finde en lykkelig fortælling om fortiden. Derfor siger vi i dag: Tag en slapper, tag en pille og tag nogle samtaler.

Download artikel fra Asterisk nr. 45 marts 2009