DPU

Aarhus Universitets segl

Dansk skolehistorie gennem 500 år. Metoder og konklusioner - vidner og debat

Konference den 21. november 2014

På konferencen præsenterede forfatterne til de enkelte bind af Dansk Skolehistorie de nye fortællinger og sammenhænge, som de har gravet frem fra arkivkasserne og bibliotekernes støvede hylder, og man kunne se nogle af værkets over 1000 illustrationer.

Hanne Løngreen: Velkomst
Ning de Coninck-Smith & Charlotte Appel: Introduktion til 5-bindsværket
Morten Fink-Jensen: Bind 1 Da læreren holdt skole tiden før 1780
Erik Nørr: Bind 2: Da skolen tog form 1780-1850
Anne Katrine Gjerløff: Bind 3: Da skolen blev sat i system 1850-1920
Ellen Nørgaard: Bind 4: Da skolen blev sin egen 1920-1970
Lisa Rosén Rasmussen: Bind 5: Da skolen blev alles tiden efter 1970
Chresten Sloth Christensen & Birgit Darr: Skolens fremtid
Helle Rabøl Hansen & Anders Bondo Christensen: Aktivisten fra landsorganisationen af elever
Anders Balle & Jan Trojaborg: Læreren der blev leder for lederne
Niels Egelund & Bertel Haarder: Fra PISA til nationale test
Anne Mette Kruse & Asger Baunsbak Jensen: Dengang skolens kønsforskelle blev opdaget