DPU

Aarhus Universitets segl

Dannelse og dyd i idéhistorisk perspektiv

Konference den 31. maj 2017

DPU afholdt 31. maj i samarbejde med Protestantisme-netværket konferencen 'Dannelse og dyd i idéhistorisk perspektiv', der satte fokus på en række pædagogiske kernebegreber som dannelse, dyd, karakter og robusthed.

Ove Korsgaard: Reformationen og dens dannelsesmæsige betydning

Ove Kaj Petersen: Teologi og politik bag individets opkomst

Niels Henrik Gregersen: Om Grundtvigs dydslære

Thorkild Kjærgaard: Kristendommens betydning for opdragelsen og samfundsudviklingen på Grønland

Ingrid Markussen: Hustavlens betydning

Jens Erik Kristensen: Fra pietismen til Den blå Betænkning

Hans Siggaard Jensen: Om dydsetikkens genkomst

Anne-Marie Eggert Olsen: Hvorfor er dyd og karakterdannelse fortsat vigtig?