DPU

Aarhus Universitets segl

Barnet i centrum

Konference den 3. december 2014

På konferencen fortæller engagerede pædagoger og dagplejere fra 18 kommuner om deres forskning i egen praksis – og hvad den har ført med sig.

Velkomst ved Stig Broström

Ole Henrik Hansen: Emotionel relatering og modtagelse

Lone Svinth: Voksen-barn samspil og læring

Anders Skriver Jensen: Dynamisk didaktik

Anne Greve: De yngste børns leg og venskab - en problematisering

Ballerup Kommune

Silkeborg Kommune

Paneldebat: Det pædagogiske arbejde med de 0-3 årige