DPU

Aarhus Universitets segl

2. konference om dansk som andetsprog i teori og praksis

18. marts 2014

Knud Øllgaard (med introduktion af Elina Maslo og Karen Lund)

Projektarbejde og kulturmøders betydning for sprogtilegnelsen

Louise Frank Jørgensen

Motivation og identitet - en kvalitativ undersøgelse inspireret af Bonny Norton

Ninna Schmidt

Fra kursist til elev

Cathrine Werchmeister

Motivationer og livstidshistorieberetning som mulighed for et nyt perspektiv i dansk som andetsprog