DPU

Aarhus Universitets segl

Konference på DPU:

Hvad vil vi med praksisfaglighed
i folkeskolen og erhvervsuddannelserne?

Onsdag 3. maj 2023

Om konferencen


Selvforsørgelsen og arbejdets egenværdi er bærende elementer i det danske velfærdssamfund. Det aktualiseres i regeringsgrundlaget, som understreger behovet for at aktivere den såkaldte restgruppe af unge, som står uden for arbejdsmarkedet, samt for at øge rekrutteringen til de erhvervsrettede uddannelser.

Men kan disse mål realiseres uden at gentænke folkeskolens rolle i forhold til at forberede eleverne på arbejdslivet og på de forventninger, som samfundet stiller til de unge efter skolen?

Det er der naturligvis delte meninger om, og derfor er der behov for en diskussion af skolens formål: Er den blevet for fokuseret på akademisk almendannelse på bekostning af dannelse til arbejde, eller, som det hyppigere benævnes, dannelse til praksisfaglighed? Kan den pædagogik, børn og unge mødes med i folkeskolen og på erhvervsuddannelserne, klæde dem bedre på til at træffe de afgørende valg om uddannelse og arbejdsliv, end tilfældet er i dag?

Tid og sted


Onsdag d. 3. maj 2023 kl. 9.15 - 15.30

DPU, Aarhus Universitet, Festsalen (A 220), Tuborgvej 164, 2400 København NV

Pris og tilmelding


Deltagerpris: 1.300,- kr.

Pris for studerende: 450,- kr.

Tilmeldingsfrist: 19. april