DPU

Aarhus Universitets segl

Vejledning af udsatte unge: Australien og Danmark kan lære af hinanden

En dansk og en australsk forsker deler fælles interesse og bekymring for de unge, der ikke passer ind i det traditionelle uddannelsessystem. Begge har som mission at gøre ungdomsuddannelsessystemet i deres hjemlande mere fleksibelt og sikre de unge solid og struktureret uddannelsesvejledning.

Når to forskere mødes, opstår der nogle gange god kemi. Da den australske forsker Kitty Te Riele fra University of Victoria mødte Rie Thomsen, der er lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, blev der hurtigt etableret et både fagligt og personligt bånd. De forsker begge i uddannelsesvejledning af unge og deler erfaringer på tværs af kloden.

Lige før påske var den australske forsker på besøg i Danmark for at studere Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-vejledningen) som et bud på et gennemtænkt og velstruktureret system, der giver vejlederen mulighed for at følge den enkelte unge, lægge langsigtede planer og følge op på hvordan, de forskellige indsatser bidrager til de læringsmål, der er sat. 

”Hands on” læring

I Australien har Kitty Te Riele arbejdet med at samle og organisere en række forskellige alternative læringsaktiviteter rettet mod udsatte unge, der er i fare for at falde ud af uddannelsessystemet. Det sker gennem en kortlægning af alternative læringsaktiviteter – en kortlægning, som gør information om de forskellige aktiviteter og indsatser tilgængelig online og dermed tilgængelig for alle vejledere, unge og deres forældre.

En læringsaktivitet kan bestå i, at en gruppe unge fx bygger en pizza-ovn sammen, når de mødes uden for den almindelige skole en til to dage om ugen, hvor de følger et alternativt ”hands on” læringsforløb.

”De arbejder sammen i teams og er som udgangspunkt nødt til at læse og forstå instruktionen. Så skal der måles op, og ovnen skal tegnes – ren geometri. Derefter skal de bygge ovnen, og så skal de skrive invitationer til åbningsdagen og kommunikere deres pizza-event. På den måde træner de en lang række vigtige færdigheder, selvom det sker fjernt fra den traditionelle tavleundervisning,” forklarer Kitty Te Riele.

Mere struktur i vejledningen

Hun understreger, at mange af de alternative læringsaktiviteter er gode initiativer, men de unge kunne rykke sig mere, hvis indsatsen var bedre koordineret, og de forskellige instanser omkring den unge blev bedre til at tale sammen.

”Fremfor et struktureret samarbejde er der tale om ad hoc organisering. Den ene læringsaktivitet fører ikke nødvendigvis til den næste og mere udfordrende aktivitet. De unge har det sjovt, men spørgsmålet er, hvor meget det rykker på den lange bane, når aktiviteterne ikke er struktureret som et sammenhængende læringsforløb,” lyder kritikken fra Kitty Te Riele.

Det har hun sat sig for at ændre på med sin forskning, der derfor først og fremmest er rettet mod de ansvarlige politikere på lokalt, regionalt og nationalt plan. Hendes klare budskab er, at vejledningsprocessen skal struktureres bedre.

”Der bør være en ansvarlig person for hele den unges uddannelsesforløb, som sikrer kontinuitet i læringsprocessen. Det vil samtidig give et mere holistisk syn på den unge fremfor den mere fragmenterede organisering, som dominerer området i Australien i dag,” lyder det fra Kitty Te Riele.

Rie Thomsen nikker genkendende. Hun kender til samme problematik i Danmark, hvor indsatsen også kunne koordineres bedre.

 ”Jeg er overbevist om, at det er en god investering for samfundet at guide de unge sikkert gennem uddannelsessystemet. Det indebærer, at kun én vejleder er tilknyttet den unge, og at denne person påtager sig ansvaret for vejledningsprocessen, fremfor at den unge selv skal henvende sig til den ene offentlige instans efter den anden, som ikke taler sammen,” siger Rie Thomsen og understreger, at UU-centrene er meget forskelligt forankrede og organiserede. Hun så gerne, at denne forskellighed blev undersøgt fra de unges perspektiv, så vi kunne få mere viden om, hvordan de unge oplever samarbejdet omkring dem.

Efterskolekoncept til Australien

Alt i alt er der en del fælles problematikker, der udfordrer både Danmark og Australien på området. Men der er også helt forskellige uddannelsessystemer og traditioner i de to lande. Kitty Te Riele er især inspireret af de danske efterskoler, hvis grundidé og form hun gerne vil overføre til Australien.

”Efterskoler, som dem I har i Danmark, ville passe godt til den australske geografi, hvor mange unge lever isoleret ude på landet og ikke kan hente den nødvendige pædagogiske og didaktiske støtte på deres landsbyskole eller derhjemme, hvis de modtager fjernundervisning. Kompetencer der til gengæld er til stede på en efterskole, hvor de også kan møde andre unge og skabe et socialt netværk,” siger Kitty Te Riele.

Også de danske produktionsskoler inspirerer hende, idet de repræsenterer et praksisorienteret alternativ til den boglige ungdomsuddannelse og derfor formår at opsamle nogle af de unge, der ellers ville ryge ud af uddannelsessystemet.

Kitty Te Riele har været på rundtur i det danske ungdomsuddannelsessystem. Turen gik bl.a. til CPH West, UU Center Syd, UU København, Virksomhedsskolen i Aarhus, Frijsenborg Efterskole og til professionshøjskolen VIA.

Om forskerne

Kitty Te Riele er lektor ved Victoria University i Melbourne i Australien. Hun forsker i hvordan, uddannelse kan engagere de mest udsatte unge i samfundet. Hendes forskning omfatter ungdoms- og uddannelsespolitik med fokus på alternative uddannelsesmuligheder for unge.

Rie Thomsen er lektor og forskningsprogramleder på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Hun forsker i uddannelses- og karrierevejledning af både unge og voksne. I 2013 modtog hun årets vejlederpris for sin nytænkning af vejlederrollen og sin introduktion af, hvordan vejledning kan ske i fællesskaber.


Kontakt

Rie Thomsen, lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.  
Tlf:2942 6686
E-mail: riet@dpu.dk