DPU

Aarhus Universitets segl

Vejled, hvor de unge er

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 68 fra december 2013 om vejledning i skolen. Tag med en andens mor eller far på arbejde. Vejled de unge i kantinen eller på værkstedet. Spørg ikke unge, hvad de vil være, men snarere hvad de mindst kan forestille sig at være. Sådan lyder nogle af rådene fra lektor Rie Thomsen, der netop har modtaget årets Vejlederpris for at nytænke vejledning.

Jeg er med i et stort projektet, Unge på tværs , der skal gentænke uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) i folkeskolen samt vejledning i udskolingen. Det løber til slutningen af 2014 og dækker hele landet. Formålet er at få flere sårbare unge til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse. Projektet er et flagskib for Undervisningsministeriet og finansieret af satspuljemidler. ’Unge på tværs’ har 12 underprojekter, og mange af projekterne har Ungdommens Uddannelsesvejledning, erhvervsuddannelser eller produktionsskoler som drivende kræfter. Men det inddrager også forældre, da forældre spiller en vigtig rolle, når det gælder de unges uddannelsesvalg.