DPU

Aarhus Universitets segl

Uddannet personale øger kvaliteten i dagplejen

En ny undersøgelse fra Aarhus Universitet viser, at kvaliteten i dagplejen kan være meget svingende, og at der er behov for mere uddannelse til dagplejerne.

En ny undersøgelse fra Aarhus Universitet sætter fokus på dagplejebørns dagligdag. Undersøgelsen er finansieret af FOA og bygger på observationer af 130 dagplejebørn i 65 dagplejer samt seks legestuer i seks forskellige kommuner.

Dagplejen giver ro og nærhed

Undersøgelsen viser, at dagplejen rummer en række kvaliteter.

”En af dagplejens absolutte styrker er, at der er ro og nærhed, fordi der er færre børn end i institutionerne - tre børn per voksen synes at være en god normering. Når en enkelt voksen arbejder med et mindre antal børn, er der større mulighed for et varieret interaktionsmønster og en anerkendende dialogform end i de større integrerede institutioner, hvor mange børn fra 0-6 år er samlet,” siger Ole Henrik Hansen fra Aarhus Universitet. Han forsker i det 0-3-årige barneliv og står bag den aktuelle undersøgelse af dagplejen.

Ældste børn får mest opmærksomhed

Men dagplejen slås også med en række udfordringer, når det kommer til at nå de yngste børn.

”De ældste børn i dagplejen opnår flere interaktioner med voksne, end de yngste børn gør. De ældste børn har lettere ved at få dagplejerens opmærksomhed, mens de yngste i højere grad bliver overset og overladt til sig selv. Ikke desto mindre har de yngste børn behov for relationerne med dagplejeren - måske endda i højere grad end de ældre børn, der bedre kan etablere barn-barn-relationer,” siger Ole Henrik Hansen.

Forskel i dagplejens kvalitet

Undersøgelsen dokumenterer væsentlige forskelle på kvaliteten af det pædagogiske indhold i de enkelte dagplejer.

”Flertallet af de undersøgte dagplejere formår, at skabe tryghed, nærhed og fælles opmærksomhed, samt at planlægge læringsbærende udviklingsaktiviteter med anerkendende interaktionsmønstre. Men der er samtidig dagplejere, der overser børnene eller fejlbedømmer børnenes funktionsniveau og hensigter. Og det er netop dagplejens akilleshæl - ikke alle dagplejere har den fornødne ansvarsfølelse og tilstrækkelige kvalifikationer,” siger Ole Henrik Hansen.

Uddannelse gør en forskel

Undersøgelsen peger også på, at dagplejere med en uddannelse er mere opmærksomme på børnene og bedre til at interagere med dem. Og den svingende kvalitet hos de undersøgte dagplejere giver anledning til at overveje, hvordan kvaliteten af dagplejen kan løftes, mener Ole Henrik Hansen.

”I lyset af disse forskelle er det relevant at se på ansættelseskriterier, kvalitet og rammer for tilsyn og uddannelse af den enkelte dagplejer.”

Anbefalinger

Rapporten "Dagplejen i Danmark" kommer med fire anbefalinger:

1. Dagplejere bør have mere og bedre uddannelse

2. De indledende screeninger af dagplejere, inden de ansættes i den kommunale dagpleje, skal være bedre.

3. Tilsynet bør udbygges, så man kan opfange de mindre gode dagplejere.

4. Dagplejerne bør i højere fra deltage i planlægningen af legestuerne.

Fakta om dagplejen

50.000 danske børn går i dag i dagpleje. Det samlede antal børn i dagpleje er i perioden fra 2007 til 2012 faldet med 14.545 børn, mens det i samme periode er steget med 12.299 børn i de aldersintegrerede institutioner. I samme periode er tallet faldet med 2.152 børn i vuggestuerne. Børnetallet er samtidig faldet med 7.956 børn.

Undersøgelsen er finansieret af og udarbejdet for FOA

Læs rapporten "Dagplejen i Danmark"

Kontakt

Ole Henrik Hansen, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
E-mail: ohh@dpu.dk
Tlf.: 22 91 65 18