DPU

Aarhus Universitets segl

Uddannelse og små børnegrupper skaber kvalitet i dagplejen

Små børnegrupper, uddannelse af dagplejerne, et godt tilsyn og adgang til efteruddannelse og supervision på stedet er væsentligt for at skabe kvalitet på dagplejeområdet. Det viser et nyt forskningsprojekt på tværs af tre lande i Europa.

Hvordan skaber man god kvalitet i dagplejen? Det har været fokus for et fælleseuropæisk forsknings- og udviklingsprojekt med deltagelse fra Belgien, Danmark og Irland. Projektet “Enhancing Quality in Family Day Care” har været finansieret af EU, og nu foreligger resultaterne.

”Der er store forskelle mellem organiseringen af dagpleje i Danmark, Belgien og Irland. Det gør, at det bliver muligt at få et komparativt billede af, hvilke forhold det er, der skaber god kvalitet på dagplejeområdet”, siger Grethe Kragh-Müller.

Hun peger på, at det er væsentligt at have et system, der understøtter dagplejen som en del af dagtilbudssystemet, og hvor der er en lovgivning for området.

”Det er på tværs af landene tydeligt, at det er vigtigt, man fører tilsyn med stederne, og at dagplejerne kan få en yderligere uddannelse og supervision på stedet. Uddannelse er i det hele taget afgørende, når man arbejder med andres børn og små børn for at kunne skabe et udviklingsfremmende miljø for børnene at være i”, siger Grethe Kragh-Müller.

Rekruttering af dagplejere er en fælles udfordring. Hvordan får man rekrutteret dagplejere, som er velkvalificerede, og hvordan fastholder man dem? Grethe Kragh-Müller peger på, at det har stor betydning, at man samfundsmæssigt også kan gøre det til et attraktivt område, med gode arbejdsforhold for dagplejerne.

Små børnegrupper giver mulighed for at understøtte børnenes udvikling

Endelig er der nogle grundlæggende forhold, som gør sig gældende for dagplejen i lighed med den øvrige dagtilbudssektor. Det har stor betydning, at der er små børnegrupper. Der bør maksimalt være tre børn pr. voksen, for det giver mulighed for, at dagplejeren kan arbejde med udviklingsfremmende relationer og understøtte børnenes udvikling, påpeger Grethe Kragh-Müller. Men samtidig er en af udfordringerne ved dagplejen, at dagplejerne kan komme til at arbejde isoleret.

”Der blev det drøftet i projektet, hvordan man kunne overvinde nogle af de forhindringer, der kan ligge i dagplejen. De andre lande var her meget optagede af, at vi i Danmark har legegrupper, hvor flere dagplejere mødes med deres børnegrupper til fælles aktiviteter. Både som et middel til at forhindre isolation for den enkelte dagplejer og til at skabe fælles udviklende aktiviteter for børnene”, siger Grethe Kragh-Müller.

Yderligere information

“Enhancing Quality in Family Day Care” forløb fra 2023 til 2024. Projektet er blevet finansieret af EU under Erasmus+ programmet og blev ledet af Early Childhood Ireland.

Fire institutioner deltog i projektet: DPU, Aarhus Universitet (Danmark), Vernieuwing In De Basisvoorzieningen Voor Jonge Kinderen - VBJK (Belgien), Vlaams Welzijnsverbond (Belgien) og Early Childhood Ireland (Irland).

Læs mere om projektet og forholdene i de tre deltagende lande på hjemmesiden: https://projects.au.dk/qualfdc