DPU

Aarhus Universitets segl

Turboforløb kan gøre danske elever uddannelsesparate

En uge eller to med intensiv læring langt væk fra hverdagen kan være med til at styrke skoleelevers udvikling. Det viser en ny gennemgang af forskningen på området.

Intensive læringsforløb som Løkkefondens Drengeakademi eller Egmontfondens sommercamps kan give et fagligt og socialt løft for elever, der endnu ikke er uddannelsesparate i udskolingen. Det viser et nyt litteraturstudie udarbejdet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning ved DPU, Aarhus Universitet, for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Litteraturstudiet om intensive læringsforløb målrettet grundskoleelever i læringsvanskeligheder afdækker 24 studier, hvoraf 12 er amerikanske, seks danske, tre svenske og tre norske. Og generelt tegner der sig et billede af, at de intensive læringsforløb har en positiv effekt, fortæller lektor ved Aarhus Universitet Camilla Brørup Dyssegaard, der sammen med tre medarbejdere fra Clearinghouse står bag undersøgelsen.

”På tværs af studierne tegner der sig et billede af, at det er særlig væsentligt, at undervisningen er tilpasset den enkelte elevs behov. Det gælder både med henblik på at løfte det faglige niveau og skabe øget trivsel og motivation i forhold til skolearbejdet,” fortæller Camilla Brørup Dyssegaard.

Viden om hvad der virker

Baggrunden for undersøgelsen er et ønske om styrke og målrette vejledningsindsatsen til elever, der har brug for et ekstra løft for at blive uddannelsesparate efter endt folkeskole. Fra skoleåret 2014/2015 er uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) blevet rykket ned i 8. klasse, hvilket giver et større rum til særligt målrettede indsatser som de intensive læringsforløb.


Det nye litteraturstudie skal skabe viden om, hvordan intensive læringsforløb kan understøtte forskellige elevgruppers faglige, sociale og personlige udvikling. Desuden giver det indblik i erfaringerne med etablering og implementering af intensive læringsforløb og viden om hvilke indsatser og metoder, der kan være relevante at afprøve systematisk i en dansk skolekontekst.

”Vi kan se i studierne, at der især er tre områder, det kan anbefales at se nærmere på. For det første bør indsatserne udformes ud fra klare mål og rammer omkring det ønskede udbytte. For det andet er det vigtigt, at eleverne deltager frivilligt. Og endelig er overleveringen af elevens faglige, personlige og sociale kompetencer før og efter indsatsen også afgørende,” siger Camilla Brørup Dyssegaard. 


Fakta fra rapporten

Ud fra de inkluderede studier kan der udtrækkes nogle overordnede anbefalinger i forhold til at etablere intensive læringsforløb i en dansk kontekst:

  • Der bør etableres klare, ensartede rammer med tydelig definition af mål for indsatserne
  • Indsatsen skal være målrettet den enkelte elevs faglige niveau, også for at øge elevernes motivation
  • Arbejde med personlige karaktertræk virker til at have en betydning
  • Indsatsen skal foregå i en anden kontekst end den daglige
  • Indsatsen kan med fordel gives af andre end de daglige lærere, således at eleverne oplever muligheden for at indgå i nye positive relationer med nye undervisere
  • Der ses fordele ved at gøre deltagelse frivillig – både for lærere og elever.

Læs hele rapporten her

 

Kontakt

Camilla Brørup Dyssegaard
Lektor og leder af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning
DPU, Aarhus Universitet 
E-mail: cbd@edu.au.dk
Mobil: 40 54 88 87