DPU

Aarhus Universitets segl

Turboforløb giver skoletrætte drenge mod på skolen

Ny forskning fra DPU, Aarhus Universitet viser, at effekten af turbolæringsforløb for skoletrætte drenge varer ved, når drengene er tilbage på hjemskolerne. De oplever nu succes i skolen og går i højere grad til skolearbejdet med vedholdenhed og optimisme.

DrengeAkademiets sommerskole giver skoletrætte drenge lyst til læring

300 skoletrætte teenagedrenge fra hele landet har gennemgået et sommerskole-turboforløb på tre uger med stor succes – de fik mere selvtillid og rykkede sig fagligt svarende til 1-3 klassetrin på blot tre uger. Det begyndte i sommeren 2013, og initiativet fortsætter nu på 3. år. Nu viser en ny rapport fra DPU, Aarhus Universitet, at effekten varer ved, når drengene er tilbage i 9. klasse på hjemskolerne. Rapporten følger op på en rapport fra sidste år om effekten af sommerskoleforløbet DrengeAkademiet, der er finansieret af Løkkefonden.

”De positive resultater, vi fandt i forskningsrapporten fra sidste år holder ved i hvert fald i det efterfølgende år, hvor drengene typisk går i 9. klasse på hjemskolen. Drengene føler sig mere kompetente og succesrige rent fagligt end i 8. klasse,” siger Frans Ørsted Andersen, lektor ved DPU, Aarhus Universitet. Han står bag rapporterne om DrengeAkademiet.

Mere lyst til læring

Frans Ørsted Andersen pointerer, at langtidseffekten af DrengeAkademiet er usædvanlig positiv.

 ”Ofte ser vi, at turboforløb umiddelbart giver markant positiv effekt i forhold til læring og trivsel, men problemerne vender hurtigt tilbage, når hverdagen melder sig. Den tendens ser vi ikke her. Drengene har nu i højere grad lyst til at være med i timerne. Og de forbereder sig til undervisningen, hvilket de sjældent gjorde før. De oplever, at de kan få succes i skolen, hvis de tror på det, holder fast og ikke giver op. På DrengeAkademiet har de netop arbejdet med at udvikle deres optimisme og vedholdenhed i forhold til skolearbejdet,” siger Frans Ørsted Andersen.

Også socialt har drengene rykket sig. De har forbedret deres relationer især til klassekammerater, men i nogle tilfælde også til lærerne.

Mentorordning med svingende kvalitet

Efter sommerskoleopholdet fik drengene i 9. klasse på hjemskolen hver især tilknyttet en mentor. Rapporten viser dog, at mentorordningen har været af svingende kvalitet.

 ”For nogle af drengene har mentorordningen fungeret rigtig godt og bidraget til drengenes selvtillid, optimisme og vedholdenhed. Men andre har ikke fået så meget ud af ordningen. Til gengæld har skolerne så været gode til at imødekomme eleverne med udgangspunkt i det, de har lært på DrengeAkademiet, og derfor har den manglende mentoreffekt ikke haft den store betydning for, hvorvidt drengene har holdt ved,” siger Frans Ørsted Andersen. I rapporten peger han på, at der ligger et potentiale i at udvikle og optimere mentorordningen, så den i højere grad bliver tilpasset de unges individuelle behov.

Videre på ungdomsuddannelse

Med styrket faglig og personlig selvtillid ser de unge nu anderledes positivt og optimistisk på skolen. Og den indstilling har bragt dem videre i uddannelsessystemet:

”Målet med DrengeAkademiet er på den lange bane, at drengene ikke alene skal kunne gennemføre 9. klasse, men også en efterfølgende erhvervsrettet eller gymnasial ungdomsuddannelse. Det ser vi på i kommende rapporter. Men allerede nu kan vi se, at de fleste er i gang med en ungdomsuddannelse,” fortæller Frans Ørsted Andersen.

På sigt har DrengeAkademiet og Løkkefonden planer om at udrulle konceptet i den danske folkeskole via partnerskaber med kommuner og skoler, så flere drenge ”på kanten” kan opnå øget faglig og personlig selvtillid og en mere positiv indstilling til skole og læring.

 

Fakta

  • DrengeAkademiet består af et to til tre ugers sommerskoleophold i ferien mellem 8. og 9. klasse
  • Der har været kørt tre forløb (med forskellige deltagere) i årene 2012, 2013 og 2014
  • I alt 100 drenge er med på DrengeAkademiet hver sommer
  • Rapporten bygger på interview med 10 af drengene fra et forløb i sommeren 2013
  • Projektet er finasieret af Løkkefonden.

Læs rapporten: DrengeAkademiets langtidseffekt: trivsel, læring og personlig udvikling i tiden, der fulgte, 2013-2015

Frans Ørsted Andersen, der er forfatter til nævnte rapport, udgiver i november 2015 en ny bog, 'Pædagogik på kanten', der nærmere redegør for historikken og pædagogikken bag DrengeAkademiet og andre tilsvarende initiativer i fortid og nutid, i ind- og udland.