DPU

Aarhus Universitets segl

TRE KONFERENCER OM THE GOOD WORK PROJECT

DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITET DEN 31. JANUAR OG 1. FEBRUAR 2002

The Good Work Project er et internationalt forskningsprojekt, der er iværksat af Professor Howard Gardner fra Harvard University, Professor Mihaly Csikszentmihalyi fra University of Chicago og Claremont Graduate University samt Professor William Damon fra Stanford University. Siden 1996 har Danmarks Lærerhøjskole og senere Danmarks Pædagogiske Universitet samarbejdet i dette projekt under ledelse af Lektor Hans Henrik Knoop.

Projektets tager udgangspunkt i det aktuelle samfundsmæssige problem, der består i, at den kulturelle udviklingstakt accelererer, medens den demokratiske styring af denne udvikling svækkes. På denne baggrund er det er projektets overordnede mål at bidrage til at identificere og fremme mulighederne for at professionelle på alle niveauer kan udføre arbejde, der er "godt" i tre betydninger: 1) at det lever op til individets egne idealer, 2) at det lever op til professionens standarder og 3) at det tjener et højere socialt og kulturelt formål i samfundet. Projektet omfatter indtil videre studier af domænerne uddannelse, journalistik, bioteknologi, internet-jura, medicin, erhvervsledelse, kunst samt en række tværgående delstudier.

Torsdag den 31. januar og fredag den 1. februar gennemføres tre konferencer om henholdsvis uddannelse, journalistik og ledelse med deltagelse af Howard Gardner, William Damon, (sandsynligvis) Mihaly Csikszentmihalyi samt Ebbe Vestergaard og Hans Henrik Knoop.

Formiddagsprogrammet den 31. januar har titlen "God journalistik i forreste linie" medens eftermiddagsprogrammet hedder "Ledelse af teknologisk udvikling i forreste linie". Den 1. februar er en heldagskonference med titlen "Aspekter af godt pædagogisk arbejde".

Primo august udsendes et detaljeret program for konferencerne, og tilmelding starter den 6. august. Spørgsmål vedrørende konferencen kan rettes til Hans Henrik Knoop på mailadressen: knoop@dpu.dk.

Læs mere under "Konferencer mv."