DPU

Aarhus Universitets segl

Tre bud på bedre employability: 2. Nye øjne på frafald

Unge handler fornuftigt og afklarer deres erhvervsvalg, når de shopper mellem forskellige erhvervsuddannelser. Så frafaldsproblematikken kunne mindskes, hvis man politisk tillod større fleksibilitet og gav de unge merit for deres forsøg, siger lektor Peter Koudahl.

For en umiddelbar betragtning ser frafaldsstatistikken på landets erhvervsskoler dyster ud, når kun halvdelen af eleverne ender med at få et svendebrev inden for det fag, de begynder på. Det høje frafald forhindrer Danmark i at nå ambitionen om, at 95 procent af en årgang tager en ungdomsuddannelse, men ifølge uddannelsesforsker Peter Koudahl er de typiske løsningsforslag med flere praktikpladser og en mere strømlinet adfærd hos de unge ikke nok. Det handler også om at anskue problematikken mere nuanceret.