DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

To DPU-forskere modtager seks mio. kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond til originale projekter

Hvert forår giver Danmarks Frie Forskningsfond støtte til lovende og originale ideer på tværs af alle videnskabelige grene, og i år der er der to DPU-forskere blandt modtagerne. DPU-lektor Helene Ratner skal undersøge, hvordan digitale læremidlers visninger af data påvirker læreres vurderinger af elevers læring, mens DPU-lektor Iram Khawaja skal undersøge, hvilken betydning den stigende grad af etnisk diversitet på gymnasier i Danmark har for elevers og underviseres deltagelse i den pædagogiske praksis.

20.05.2021 | Carsten Henriksen

Gymnasieelever

Iram Khawaja

Helene Ratner

De to DPU-forskeres projekter er blandt de i alt 191 originale forskningsprojekter i Danmark, der i år modtager støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Helene Ratner modtager en bevilling på 2.875.495 kr. til projektet ’Data Visions: Education in the Age of Digital Data Visualizations’, og Iram Khawaja modtager en bevilling på 2.879.997 kr. til projektet ’Educational experiences of racialized differenciation in Danish high schools’.

Maja Horst, bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond, siger om dette års ansøgninger om forskningsstøtte:

»Niveauet har været enormt højt i år. Det er fantastisk at blive bekræftet i den enorme idérigdom og høje kvalitet, der er i de danske forskningsmiljøer. I sidste ende kan det være til gavn for hele samfundet, fordi det udbygger fundamentet for forskningens nybrud, og dermed er det med til at ruste os til fremtiden.«

Læs pressemeddelelse fra Danmarks Frie Forskningsfond:

191 nye forskningsprojekter ser dagens lys med støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond


Kontakt

Helene Friis Ratner, lektor ved DPU, Aarhus Universitet

T: 30826019
M: 30826019
E: helr@edu.au.dk

Iram Khawaja, lektor ved DPU, Aarhus Universitet

T: 87163563
E: irkh@edu.au.dk

Projektbeskrivelser

Helene Ratner: Data Visions: Education in the Age of Digital Data Visualizations

Når folkeskolens lærere klikker ind på digitale læremidler, møder de ofte læringsrelaterede elevdata i form af grafiske visninger: progressionskurver, benchmarks og kategoriseringer af elever i farverne rød, gul og grøn. Dette projekt undersøger, hvordan digitale læremidlers visninger af data påvirker læreres vurderinger af deres elevers læring. Grafiske visninger kan på den ene side formidle mønstre i data og dermed hjælpe lærere med at tilgå data. På den anden side er grafiske visninger aldrig neutrale, idet de fremmer nogle fortolkninger af data på bekostning af andre. Den voksende anvendelse af kunstig intelligens i digitale læremidler rejser yderligere spørgsmål om, hvorvidt grafiske visninger af elevdata også implicerer en automatisering af vurderinger. Dette projekt vil skabe ny viden herom ved at kortlægge grafiske visninger i danske digitale læremidler og undersøge sammenhængen mellem forskellige typer grafiske visninger og læreres brug af disse visninger. Hvilke værdier og forståelser af læring er indlejret i forskelige visninger? I hvor høj grad er vurderingen allerede foretaget af en computer? Og hvad sker der i praksis, når lærere skal anvende dem? Gennem kvalitative studier af henholdsvis digitale læremidlers grafiske visninger og læreres brug af disse i praksis skaber projektet ny viden om, hvilken rolle digitale læremidler spiller i læreres vurderinger af elevers læring.

Iram Khawaja: Educational experiences of racialized differenciation in Danish high schools

Projektet tager afsæt i den stigende grad af etnisk diversitet på gymnasier i Danmark, og de problemer det associeres med, som opdelinger i ”brune og hvide gymnasier”, ”ghetto gymnasier” og frafald. Hvilken betydning har den stigende diversitet for elevers og underviseres deltagelse i den pædagogiske praksis? På hvilke måder håndteres, at éns gymnasium defineres som et ghetto-gymnasium? Hvilke grupperinger blandt elever gør sig gældende og hvordan forhandles de af underviserne? Studier viser, at elever og gymnasier udvikler sig i en segregeret retning, så der både fremkommer etnisk opdelte studiemiljøer samt gymnasier. Projektet har til formål at udforske, hvad der ligger bag disse opdelinger ved at se nærmere på undervisere og elevers erfaringer med diversitet og forskellighed. Projektet arbejder ud fra en formodning om, at der foregår forskellige differentieringsprocesser i forhold til elever og skoler, og at den kropsliggjorte differentiering, her forstået som racialisering, må tænkes ind som en del af problematikken. Et blik på eksisterende forskning på feltet i Danmark viser, at dette aspekt ofte er underbelyst, selvom at narrativer fra unge peger på, at det har stor betydning for deres uddannelsesveje og -erfaringer. Projektet søger derfor, på basis af feltarbejde på to forskellige gymnasier, at besvare spørgsmålet om, hvordan racialiserede differentieringer informerer og former pædagogiske interaktioner imellem elever og undervisere i gymnasier?

Kilde:

Danmarks Frie Forskningsfonds hjemmeside

Bevillinger