DPU

Aarhus Universitets segl

Teknologiudviklingen kalder på nye læringsteorier

Teknologien vender op og ned på vores vaner, uddannelsessystem og arbejdsliv. Hvilken betydning har det for os som mennesker? Ifølge den nyudnævnte professor ved Aarhus Universitet Cathrine Hasse kan de eksisterende læringsteorier ikke rumme de stadigt mere komplekse samspil mellem mennesker og teknologi. Udviklingen kalder på nye læringsteorier, der kan forklare de læreprocesser, der finder sted.

Cathrine Hasse er netop blevet udnævnt til professor på Aarhus Universitet. Torsdag d. 20. februar holder hun sin tiltrædelsesforelæsning om posthumane læreprocesser i en verden, hvor teknologien spiller en stadig større rolle.

Posthumane læreprocesser er Cathrine Hasses begreb for den læring, der opstår, når vi mennesker interagerer med teknologien. Sådanne nye læreprocesser kalder på en mere tidssvarende teori om læring, en posthuman læringsteori, der ikke tager udgangspunkt i forestillingen om det frie, autonome individ.

”De processer, de nye teknologier sætter i gang, forandrer hvad vi forstår ved ’elev’ og ’patient’, ’lærer’ og ’sygeplejerske’. De forandrer arbejdet i den offentlige sektor og udfordrer i sidste ende, hvad vi forstår ved ’det menneskelige’. Det posthumane perspektiv åbner for nye forskningstilgang til læring i virtuelle, men materielt forankrede miljøer, hvor eksempelvis læring med robotter indgår,” forklarer Cathrine Hasse. 

Torsdag d. 20. februar holder hun sin tiltrædelsesforelæsning på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Campus Emdrup.

Lærere og sygeplejersker skal forstå teknologien

Cathrine Hasse er projektleder på forskningsprojektet Technucation, der skal styrke teknologiforståelsen blandt lærere og sygeplejersker. Projektet bygger på interview med over 120 lærere og sygeplejersker på mere end 20 arbejdspladser rundt om i hele landet.

”I en tid hvor teknologi fylder mere og mere i vores hverdag, har vi brug for den humanistiske forskning til at finde ud af, hvad alle de her nye teknologier gør ved os som mennesker, ligesom vi har brug for at kunne vurdere dem kritisk,” siger Cathrine Hasse.

Hun tilføjer, at det er vigtigt, at lærere og sygeplejersker kan forstå og vurdere de nye teknologier i deres arbejde. For sygeplejerskerne er der tale om ret avancerede medicinske apparater, fx overvågningsudstyr, for lærerne kan det være interaktive tavler, som de skal forstå og vurdere som læringsredskab i undervisningen.

”Vores formål er at give lærere og sygeplejersker en mere analytisk tilgang til teknologi, og det skal de lære allerede på uddannelsen. Det er vigtigt, at de får et aktivt forhold til teknologi, dvs. de kan forstå, bruge og måske ændre den, i stedet for bare ukritisk at tilpasse sig teknologien,” siger Cathrine Hasse.

Derfor har forskerne udviklet et læringsredskab i samarbejde med studerende på sygeplejerske- og læreruddannelsen. Resultatet er en ny model for teknologiforståelse, som nu skal testes på 1500 lærer- og sygeplejerskestuderende på professionshøjskolerne Metropol og UCC. Det er tænkt som undervisningsmateriale, og der er tilknyttet læringsmål, øvelser og eksperimenter, de studerende kan afprøve.

”Vores formål er ikke at udvikle teknologier, men at give de studerende en grundlæggende forståelse for den teknologi, som i øjeblikket er med til at forandre fagligheder og arbejde. Det er ikke kun rettet mod dem, der er på uddannelserne, men i høj grad også dem, der allerede er ude i professionerne,” siger Cathrine Hasse. 

Nyt forskningsprogram om fremtidsteknologi og læring

De humanistiske aspekter af teknologiforståelse er et område, der får stor betydning i fremtiden, og derfor har Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, nu oprettet et nyt forskningsprogram, Fremtidsteknologi, kultur og læreprocesser, med Cathrine Hasse som leder. Programmet vægter internationalt samarbejde og tværfaglighed højt og har ud over en ingeniør, der også er kunstner, fået en neurobiolog med, som samarbejder med antropologer, psykologer og uddannelsesforskere. 

Lige nu er det Technucation, der fylder mest, men fremover skal forskerne også se på teknologi i andre sammenhænge eksempelvis i forhold til krop, sanselighed og kognition.

”Der er et stort behov for forskning i den humanistiske side af teknologianvendelse. Hvad sker der med os som mennesker, når vi anvender teknologi, der forandrer vores vaner, uddannelsessystemer, arbejdsliv og sågar menneskesyn? Går nye teknologier ind og forandrer vores måde at lære på? Vores ’tavse viden’? Og hvad med vores plastiske ’hjerner’?” siger Cathrine Hasse.

Tiltrædelsesforelæsningen fandt sted torsdag d. 20. feb. kl 14-16 på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Campus Emdrup.

Se professor Cathrine Hasses tiltrædelsesforelæsning

Læs mere om tiltrædelsesforelæsningen ved Cathrine Hasse, Posthumane læreprocesser

Kontakt

Cathrine Hasse
E-mail: caha@dpu.dk
Tlf.: 2323 3631


Cathrine Hasse er netop udnævnt som professor på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Hun er oprindeligt uddannet antropolog og har i sin forskning især fokus på kultur, innovations- og læringsprocesser. Hun leder forskningsprogrammet Fremtidsteknologi, kultur og læreprocesser og er samtidig projektleder på forskningsprojektet Technucation samt involveret i en række tværfaglige teknologi-, lærings- og innovationsprojekter på Aarhus Universitet.

TECHNUCATION -Technological Literacy and New Employee Driven Innovation through Education - er støttet af Det Strategiske Forskningsråd. Ud over forskere fra Aarhus Universitet består holdet af forskere fra professionshøjskolerne UCC og Metropol, Teknologisk Institut og RUC.
Læs mere på: www.technucation.dk