DPU

Aarhus Universitets segl

Teknologi skal få flere børn ud i naturen

Når børn og unge i dag sjældnere og sjældnere søger ud i naturen, bliver teknologien ofte gjort til syndebuk: Den får børn til at sidde passive indendørs med blikket rettet mod skærmen. Nu skal et nyt forskningsprojekt med forskere fra DPU, Aarhus Universitet i spidsen vise, hvordan teknologien også rummer et kæmpe potentiale til at gøre børn aktive.

Foto: Morten Bjerrum Larsen

Da Pokémon Go-bølgen var på sit højeste, gik børn og unge frivilligt på udendørs jagt i timevis. Forskningsprojektet ’Naturlig teknik’ skal give os mere systematisk viden om, hvordan smartteknologi og sociale medier kan få flere børn ud i naturen. Samtidig skal projektet undersøge, hvordan teknologien kan understøtte de positive effekter, som naturen har på børns udvikling. 

Projektet tager afsæt i, at hvad enten vi bryder os om det eller ej, så er børns hverdag i dag gennemsyret af teknologi.

”At børn er mindre ude i naturen, skyldes ikke kun den teknologiske udvikling. Men den er i hvert fald medvirkende til, at flere og flere børn bliver siddende hjemme. De er nok sammen med kammeraterne efter skole, men teknologien gør, at de sagtens kan finde de rum, de har behov for at have med hinanden, uden at skulle bevæge sig ud og mødes uden for hjemmet. Men vi har en stærkt ambition om, at børn skal mere ud. Derfor er det væsentligt, at vi tager udgangspunkt i de teknologier og medier, børn og unge faktisk benytter sig af,” siger Theresa Schilhab, lektor ved DPU, Aarhus Universitet, og projektleder på ’Naturlig teknik’ sammen med Gertrud Lynge Esbensen, postdoc ved DPU, Aarhus Universitet.

Forskerne vil forsøge at afkode, hvad det er, der fænger og inspirerer børn i de smarte teknologier og på de sociale medier, som f.eks. computerspil og YouTube. 

”Det vil vi så udnytte i praksis ved f.eks. at påvirke udviklingen af apps, som kan fange børnene umiddelbart, og som samtidig pædagogisk understøtter de effekter, vi gerne vil have børnene opnår ude i naturen. Ideen er også at afprøve disse teknologier i nogle af de institutioner og sociale sammenhænge, hvor børn faktisk er ude, f.eks. i idrætsklubber og spejderbevægelser,” siger Theresa Schilhab. 

Nyt center bag projektet

Projekt ”Naturlig teknik” er forankret i Center for Børn og Natur, som arbejder for at få flere børn ud i naturen. Nordea-fonden har støttet oprettelsen af centret, og fonden har netop uddelt ekstra støtte på 6,4 millioner kr. til projektet. 

”Det er sundt og lærerigt for børn at udfolde sig i naturen, men gennem mange år er børn kommet stadig mindre i naturen. Den ny forskning giver os mulighed for at blive klogere på, hvordan børns engagement i apps, spil og sociale medier også kan motivere flere til at komme ud i naturen,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv. 

Konsekvenserne af at børn opholder sig mindre i naturen er mange, understreger Theresa Schilhab: Undersøgelser viser, at børn, der opholder sig i naturen, præsterer bedre fagligt. Desuden går det ud over børnenes selvstændighed, når de sjældent befinder sig i deres eget fysiske rum uden voksenopsyn, og det går ud over deres sanse- og forestillingsevne, når de får færre sanseoplevelser af naturlige fænomener.

”Børnene lærer ikke sig selv at kende som mennesker i en vekselvirkning med genstande og fænomener, som ikke er menneskeskabte. Hvordan vi så end definerer natur, så har den for os at gøre med, at den tilbyder friere rammer, end det gør at sidde i et klasselokale eller foran en computer. Rent kognitivt kan man sige, at naturen understøtter vores mentale balance. Den giver mulighed for, at vi kan få kontakt til os selv og føle os bedre tilpas. I projektet vil vi se på, hvordan vi kan udnytte naturens helende og stressreducerende effekt til bl.a. at styrke børns læring,” siger Theresa Schilhab.

Natur minder os om det basale

Det største problem ved at børn opholder sig mindre i naturen er, at de bliver fremmede over for den, mener Theresa Schilhab. For dermed bliver de også fremmede over for den basale følelse af at være i live.

”Vi mennesket forsøger hele tiden at gøre tingene nemmere for os selv, så vi ikke bliver forsinket eller forstyrret i vores forehavender. Når vi går på et fortov, behøver vi ikke bøje benene. Men når vi går i et ujævnt terræn, f.eks. på en skovbund, bliver vi nødt til at adaptere kroppen til underlaget. Vi skal være ”på” for at kunne begå os. Men det glemmer vi, i takt med at vi indretter vores liv, så tingene bliver bekvemme for os. Der kommer en monotoni ind i vores liv, som vi har behov for at bryde. Når vi opholder os i naturen, bruger vi kroppen på en måde, der giver os fornemmelsen af at være i live.  Naturen er ekstremt god til at minde os om denne basale side af at være menneske, der bare handler om at være i live,” siger hun.

Når vi opholder os i naturen, agerer og associerer vi mere frit.

”I naturen bliver de rammer, der i hverdagslivets ’kultur’ regulerer vores handlinger og interaktion med andre, mindre tydelige. Vi slapper simpelthen af fra hele tiden at skulle selvdisciplinere og –regulere os selv i forhold til hvad vi tror, andre forventer af os. Vi må i det hele taget ikke glemme, at det at opholde sig i naturen er en vigtig effekt i sig selv. At naturen gør noget ved os, som ikke nødvendigvis skal bruges til noget andet. En kvalitet, som vi savner uden at vide, vi savner den, fordi vi så sjældent oplever den,” siger Theresa Schilhab.

Samtidig er det uomgængeligt, at naturen har en masse afledte effekter på os mennesker - motorisk, kognitivt, socialt osv. 

”Derfor er det vigtigt for os med teknologiens hjælp at få børn mere ud. Og dernæst bliver det vigtigt at undersøge, hvordan teknologien faktisk kan booste de positive effekter, vi hævder det har for børn at komme ud i naturen,” siger Theresa Schilhab.

Projekt ”Naturlig teknik” løber frem til 2022. I projektet deltager også Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet.

Læs også artikel på videnskab.dk:

Theresa Schilhab: Hjælp forskerne: Hvordan får teknologi flere børn ud i naturen?

Kontakt

Theresa Schilhab, lektor, DPU, Aarhus Universitet
T: +45 87 16 36 12
E: tsc@edu.au.dk 

Gertrud Lynge Esbensen, postdoc, DPU, Aarhus Universitet
T: +45 51 44 57 30
E: gle@edu.au.dk   

Søren Andkjær, lektor, Syddansk Universitet
T: +45 60 11 34 38
E: sandkjaer@health.sdu.dk 

Tine Wickers, kommunikationschef, Nordea-fonden
T: +45 40 70 37 84
E: tw@nordeafonden.dk 

Fakta om Center for Børn og Natur

Centerleder Søren Præstholm
T: +45 23 80 78 04
E: spr@ign.ku.dk

Hjemmeside - www.centerforboernognatur.dk  

Facebook - www.facebook.dk/boernognatur