DPU

Aarhus Universitets segl

Talentpris til DPU-forsker i matematikkens didaktik

Digitale undervisningsmidler kan gøre det vanskeligere for skoleelever at udvikle deres kommunikationskompetencer, og derfor skal de bruges med omtanke. Sådan lyder budskabet fra DPU-forsker Cecilie Carlsen Bach, der sammen med fire andre nyuddannede ph.d.er i dag modtager Aarhus Universitets Forskningsfonds talentpris.

Fakta

Aarhus Universitets Forskningsfond uddeler 24. maj 2023 den årlige talentpris for 21. gang. Hvert af de fem fakulteter på Aarhus Universitet har anbefalet et antal ph.d.er til at modtage prisen. Heraf har universitetet og Forskningsfonden i fællesskab udvalgt fem, som alle har gjort sig bemærket med en usædvanlig stærk indsats.

Forskningsfonden indstiftede sin årlige ph.d.-pris i forbindelse med universitetets 75-års jubilæum i 2003.

Alle modtagerne har afsluttet deres ph.d. året forinden, altså i dette tilfælde i 2022. Prisen er på 50.000 kr.

Læs mere om de fem prismodtagere og deres forskning

Læs om kandidatuddannelsen på DPU i didaktik - matematik

Hvad sker der med skoleelevers matematiske kommunikationskompetence, når man inddrager digitale værktøjer i undervisningen? Det spørgsmål ligger til grund for Cecilie Carlsen Bachs ph.d.-projekt, som hun afsluttede i 2022, og som nu har indbragt hende Aarhus Universitets Forskningsfonds talentpris 2023.

”Spørgsmålet er væsentligt, ikke kun på grund af de digitale værktøjers indtog, men også fordi matematikkens didaktik over de senere årtier har flyttet fokus fra mestring af færdigheder til besiddelse af netop kompetencer,” siger Cecilie Carlsen Bach.

I sit ph.d.-projekt har hun undersøgt spørgsmålet med udgangspunkt i det udbredte dynamiske geometri-computerprogram, GeoGebra. Hendes ph.d.-afhandling belyser, hvilke udfordringer og potentialer der ligger i brugen af den slags programmer.

”I mit projekt laver jeg koblinger mellem teoretiske perspektiver på brug af digital teknologi og på matematisk kommunikation. Til det har jeg anvendt designstudier, hvor jeg har observeret elever i 8. og 9. klasse, som bruger GeoGebra og samtidig kommunikerer i par,” fortæller hun.

Projektet viser bl.a., hvordan den måde, matematisk kommunikationskompetence kommer i spil i situationer, der involverer brug af GeoGebra, i høj grad afhænger af omstændighederne.

”En stor udfordring er, at det bliver vanskeligt for eleverne at udøve deres kommunikationskompetence, simpelthen fordi de kommer til at fokusere på selve det digitale værktøj. Men hvis man gør det rigtigt, er der faktisk mulighed for, at de ikke blot anvender, men også udvikler kompetencen,” siger Cecilie Carlsen Bach.

Hun fortsætter nu sin forskning inden for området i en postdoc-stilling på DPU, Aarhus Universitet.

Matematikkens didaktik: Digitale undervisningsmidler skal bruges med omtanke Cecilie Carlsen Bach fortæller om sin forskning.