DPU

Aarhus Universitets segl

Succesfuld opgaveløsning i PPR kræver tværfagligt samarbejde

Viden om inklusion og inkluderende fællesskaber er vigtigere end nogensinde for PPR. Det viser en kortlægning fra Aarhus Universitet, der samtidig peger på, at samarbejde mellem forskellige faggrupper i PPR er den bedste måde at løse opgaverne på.

Det pædagogisk-psykologiske område i kommunerne - PPR - har de senere år undergået store forandringer og står i dag med nye udfordringer: Kravet om inklusion af flere elever i skolen, fokus på tidlig indsats og et behov for, at PPR-områdets forskellige faggrupper arbejder tæt sammen for at løse opgaverne.  

Det viser den netop offentliggjorte undersøgelse ’Kortlægning af kompetencebehov i PPR i danske kommuner’, der er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet.

Undersøgelsen bygger på fokusgruppeinterviews med psykologer, konsulenter og ledere fra PPR samt skole- og dagtilbudsledere fra seks kommuner. I alt deltog 39 personer i fokusgrupperne.

Viden om inkluderende fællesskaber er efterspurgt

Rapporten konkluderer blandt andet, at de store forandringer i PPR’s opgaveportefølje har skabt et øget behov for viden om inkluderende og rummelige fællesskaber.

”De aktører, der indgår i undersøgelsen, giver udtryk for, at det er vigtigt, at PPR-medarbejdere kan arbejde med fællesskaber, herunder hvordan de enkelte børn kan blive aktive og værdsatte medlemmer af disse fællesskaber,” siger Anne Maj Nielsen, lektor og afdelingsleder for Afdeling for Pædagogisk Psykologi på DPU, Aarhus Universitet. Hun uddyber:

”Ansatte i PPR skal derfor have - eller tilegne sig - viden om in- og eksklusionsprocesser, og om hvordan man tilrettelægger inkluderende fællesskaber i dagtilbud og skole, så man tilgodeser alle børns læring og trivsel.”

Brug for forskellige specialister

Kortlægningen viser desuden, at der er behov for mange forskellige specialkompetencer i PPR, og der er blandt flertallet af fokusgruppedeltagerne enighed om, at uddannelserne cand.pæd. i pædagogisk psykologi og cand.psych. tilsammen dækker kompetencebehovet inden for de pædagogisk-didaktiske og psykologiske fagområder.

Det glæder Anne Maj Nielsen:

”Kandidaterne i pædagogisk psykologi udfylder i dag en vigtig rolle i PPR. Deres kompetencer er værdsatte som en del af en samlet indsats, hvor der er brug for forskellige specialistkompetencer,” siger hun og fortsætter:

”For eksempel er indsigt i det pædagogisk-didaktiske arbejde med inkluderende læringsmiljøer i skolen vigtigere end nogensinde. Her har de PPR-medarbejdere, der har en baggrund som lærer eller pædagog supplereret med en kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi, en fordel, fordi de kan rådgive om og tilrettelægge konkrete pædagogiske strategier i klasserummet,” siger Anne Maj Nielsen.

”Også kandidater i pædagogisk psykologi, der har en baggrund som sygeplejerske, sundhedsplejerske eller socialrådgiver, har hver deres specialkompetencer og faglige profiler, som er relevante i PPR-regi, for eksempel i forhold til tidlig indsats,” siger hun.

Fornyelse af efter- og videreuddannelse

Ifølge kortlægningen er det ikke mere et problem, at uddannelsen cand.pæd.psych., som eksisterede på DPU indtil 2004, er erstattet af uddannelsen cand.pæd. i pædagogisk psykologi.

”Det har igennem en del år været diskuteret, om der skulle oprettes en ny uddannelse til erstatning for cand.pæd.psych.-uddannelsen, men den her kortlægning slår fast, at det ikke er nødvendigt for moderne PPR-virksomhed,” siger Anne Maj Nielsen.

I stedet er det afgørende for PPR’s psykologiske og pædagogisk-didaktiske indsatser, at der er et godt samarbejde mellem medarbejderne med cand.psych.-uddannelsen og medarbejderne med kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi, understreger Anne Maj Nielsen:

”Ifølge rapporten er det vigtigste for, om PPR lykkes med opgaverne, at der til stadighed udvikles gode, tværfaglige samarbejder både internt på PPR-kontorerne og med ledere, lærere og pædagoger i skoler og dagtilbud. Det kræver et fornyet udbud af efter- og videreuddannelse, der svarer til PPR-områdets arbejdsopgaver,” siger hun.


Fakta


Konference

DPU, Aarhus Universitet inviterer 15. maj 2018 til den første årlige dialogkonference om PPR. Målet er at identificere aktuelle problemstillinger og opgaver samt fremtidige pejlemærker for PPR-medarbejdere og forskningen.

Læs mere og tilmeld dig på konferencer.au.dk/ppr


Kontakt

Anne Maj Nielsen
Lektor, afdelingsleder
DPU, Aarhus Universitet
E-mail: amn@edu.au.dk 
Mobil: 9350 8070