DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Pædagogik, læring og filosofi Førskole Dagtilbud

Store daginstitutioner giver bagslag for børns trivsel og udvikling

Bliver daginstitutioner for store, koster det i forhold til børnenes trivsel, læring og udvikling. Det viser en ny forskningsrapport fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet. Forskerne kan derfor ikke anbefale, at kommunerne opretter store daginstitutioner med 100 børn eller mere.

Tendensen er klar: Gennem flere år har danske kommuner bygget store daginstitutioner, lagt de mindre sammen og lukket de små. Forældre og pædagoger har været bekymrede for, at det enkelte barn ville drukne i mængden, og nu dokumenterer en forskningsrapport fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), at bekymringerne har været berettigede.

”Ledere og politikere har argumenteret for de store institutioner med, at det vil give bedre ledelse, flere timer til børnene og et bredere fagligt miljø. Men vores undersøgelser viser, at det til en vis grad sker på bekostning af børnenes trivsel, læring og udvikling. Der er heller ikke noget der tyder på, at ledelsen i de små institutioner er mindre professionel end i de store”, siger Grethe Kragh‐Müller, lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) og medforfatter til rapporten ’Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner’.

Flere børn og færre voksne i mindre rum

De fysiske rammer, normeringen og pædagogernes uddannelse og efteruddannelse er forhold, der påvirker den pædagogiske kvalitet i institutioner. Men rapporten viser, at selvom der samlet set er flere kvadratmeter og voksne at gøre med i store institutioner med mere end 100 børn, er der alligevel flere børn på mindre plads og færre voksne pr. barn, fordi værksteder og andre fællesarealer ikke udnyttes efter hensigten.

”Børn i store institutioner venter længere på voksenkontakt, de irettesættes oftere, og de er trættere, når de kommer hjem. Pædagogernes arbejdsforhold er mere belastende, og de arbejder ofte mere ud fra struktur end pædagogiske overvejelser om børnenes behov”, siger Grethe Kragh-Müller.

Bliver institutionerne for store, løber de altså ind i en række udfordringer ift. børnenes trivsel, læring og udvikling.

”Vores undersøgelse viser, at samlet set er den pædagogiske kvalitet i den konkrete dagligdag højere i de små institutioner end i de store.  Det er et kæmpe eksperiment, man har kastet børn og småbørnsfamilier ud i. Børnene er simpelthen for små til at kunne overskue så mange andre børn og voksne og til selv at kunne vælge blandt de mange muligheder for aktiviteter. I stedet står de i kø til de voksne”, siger Grethe Kragh-Müller.

Stor variation

Grethe Krag-Müller understreger dog, at der ikke er noget entydigt forhold mellem institutioners størrelse og den pædagogiske kvalitet, der afhænger af en række faktorer. Der er desuden stor variation i kvaliteten på tværs af de store institutioner og ligeledes fra stue til stue i de store institutioner.

”Det kan hænge sammen med, at det er sværere at omsætte de pædagogiske målsætninger i praksis til alle dele af institutionen, fordi det er vanskeligere at udvikle en fælles kultur i en stor institution, og fordi ledelsen er længere væk fra stuerne, og det derfor i høj grad hviler på den enkelte pædagog, om de pædagogiske målsætninger realiseres”, siger Grethe Kragh-Müller.

Om undersøgelsen

Rapporten ”Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner” er udarbejdet af Grethe Krag-Müller, lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), og Charlotte Ringsmose, professor MSO ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU). Den baserer sig på en kombination af spørgeskemaundersøgelser og interviews og observationsstudier i 12 daginstitutioner.

Projektet er delvist finansieret af BUPL.

Forskerne ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) har desuden udviklet et nyt forskningsbaseret evalueringsredskab ”KIDS”, som ledere og pædagogisk personale kan bruge til vurdering og udvikling af kvalitet i daginstitutioner.

Kontakt

Grethe Kragh-Müller

E: grkm@edu.au.dk
T: 87163898
M: 61339726

Charlotte Ringsmose

E: cr@edu.au.dk
T: 87163945
M: 24268555