DPU

Aarhus Universitets segl

Spændt ud mellem lærerværelset og kommunen

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 70 fra juni 2014 om kommunen og skolelederens forhold. Aldrig har forventningerne til skolelederen været større end i dag, hvor han både skal styre økonomi, udvikle pædagogik og balancere modsatrettede interesser. Men det er ikke nyt, at kommunen blander sig i skoleledelse, ligesom skolelederens loyalitet også har været til debat mange gange før, siger adjunkt Justine Grønbæk Pors.

Temperaturen i april 2013 var usædvanligt lav. Ikke bare på grund af metrologiske lavtryk over Danmark, men også fordi samarbejdsklimaet mellem lærere og ledere på landets skoler var iskoldt efter 25 dages lockout. En hård kamp om retten til at bestemme over lærernes arbejdstid satte spørgsmålstegn ved skoleledernes loyalitet: lå den hos de kommunale arbejdsgivere eller hos lærerne, med hvem skolelederne deler både uddannelse og fagforbund?