DPU

Aarhus Universitets segl

Snævre mål kvæler moderne Einstein’er

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 71 fra september 2014 om 7-trinsskalaens problemer. Hverken Galilei, Newton eller Darwin ville være kommet ind på deres favorituddannelse, hvis de havde søgt ind på dem i dag. Intenst fokus på 7-trinsskalaen og gennemsnitskarakterer siger ikke nok om, hvad en studerende egentlig kan.

For en hel del år siden kneb Galileo Galilei øjnene sammen og sagde: »Mål alt hvad der kan måles, og gør det umålelige, målelig t«. Kloge ord fra et menneske, som har medvirket til grundlæggende at ændre vores syn på verden, og måden vi forstår den på.