DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Konference Pædagogik, læring og filosofi Arts EDU Førskole Dagtilbud Familie, opdragelse, hverdagsliv Pædagoguddannelse/profession

Små børns hverdagsliv til debat

Næsten 400 pædagogiske fagfolk deltog, da dørene blev slået op for den årlige konference om forskning i små børns institutions- og hverdagsliv på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Dagen bød på en stribe præsentationer og workshops med afsæt i instituttets omfattende forskning inden for feltet.

Der var fuldt hus, da den årlige konference om forskning i små børns institutions- og hverdagsliv igen i år blev gennemført den 10. juni på Aarhus Universitet, Campus Emdrup. I salen sad pædagoger, pædagogiske ledere, udviklingskonsulenter, administrative ledere fra kommuner, repræsentanter fra de faglige pædagogiske organisationer og andre med interesse for feltet.

Konferencen gav instituttets forskere på småbørnsområdet lejlighed til at formidle og diskutere deres forskning med kolleger og praktikere. Ikke mindst var formålet at synliggøre diversiteten i såvel instituttets aktuelle forskningsprojekter som i de mange forskellige forskningsperspektiver.

Deltagerne fik en tætpakket dag med et omfattende program med 14 oplæg og workshops, der strakte sig fra Børnefællesskaber og forældresamarbejde til udsatte børn i vuggestuer.

Viden i centrum

Formålet med den tilbagevendende konference er at sætte forskningsbaseret viden i centrum i en tid, hvor det desværre ofte mere er meninger og fordomme, som får lov til at præge den offentlige debat om børn og deres udvikling i og udenfor institutioner end egentlig viden.

”Det er anden gang, vi afholder den årlige konference. Ideen er, at præsentere den aktuelle forskning og udvikle en kritisk dialog med de praktikere, der til daglig arbejder med børneområdet”, fortæller Lone Svinth, der er ph.d. i pædagogisk psykologi og en af hovedkræfterne bag konferencen.

Lone Svinth peger på, at Danmark har en af verdens mest udbyggede dagtilbudssektorer og selv om folkeskolereformen fylder rigtig meget i offentlighedens bevidsthed, er der ikke desto mindre mange konsulenter, dagtilbudsledere, pædagoger og andre som er tilsvarende engageret i at udvikle dagtilbudsområdet i kommunerne.

”Der er i kommunerne klart en stigende erkendelse af, at man i Danmark, trods en veludbygget dagtilbudssektor, stadig mangler grundlæggende viden om kvaliteten af danske dagtilbud og hvordan daginstitutionslivet udfolder sig. Det vidner den store interesse for året konference også om”, siger Lone Svinth.

 

Kritisk dialog fænger deltagerne

Deltagerne gav efter konferencen udtryk for, at ambitionen om at skabe kritisk dialog og interesse for den aktuelle pædagogiske forskning blev mere end indfriet.

”Jeg synes, det har været en meget inspirerende konference. Det er spændende at komme herind en gang om året og høre om de sidste nye forskningsresultater. Det er vigtigt hele tiden for os ude i kommunerne og institutionerne at følge med og blive klogere på, hvordan vi tilrettelægger vores dagtilbud, så vi skaber de rette betingelser for børn?,” siger Jette Frandsen Pedersen, der til daglig er dagtilbudschef i Hillerød Kommune.

Ved årets konference var det især oplæggene om børns leg, som Jette Frandsen Pedersen vil tage hjem til det daglige arbejde i Hillerød Kommune.

”Det var især oplæggene om leg, der manede til eftertanke. Det er vigtigt, at vi hele tiden får et nyt syn på den særlige pædagogiske rolle i børns leg. Noget af det, der slog mig, var eksemplet med, når børn står og kigger på en leg, de gerne vil være del af, og otte ud af ti pædagoger bare siger, ’gå hen og spørg om du må være med i legen’. Altså hvad er det, der sker for børnene dér? Hvad er det for en eksklusion, vi laver i stedet for en inklusion? Dén tager jeg i hvert fald med hjem til mine pædagoger som noget at reflektere over”, siger Jette Frandsen Pedersen.

Fakta:

Konferencen er en årlig tilbagevendende begivenhed ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Den næste konference finder efter planen sted i juni 2015.

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, har det største forskningsmiljø indenfor pædagogik og læring i Nordeuropa og instituttet har Danmarks største koncentration af forskere på 0-6 årsområdet.

 

Kontakt

Lone Svinth, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet: email: losv@dpu.dk, mobil 41410307