DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Skal jeg fortsætte, eller skal jeg droppe ud?

Hvordan kan det være, at nogle unge voksne gentagne gange vælger at afbryde uddannelser, mens andre unge med samme baggrund formår at gennemføre? Et nyt forskningsprojekt ved DPU sætter fokus på personlige beslutningsprocesser i relation til frafald og på, hvordan skoler med udgangspunkt i viden om disse beslutningsprocesser kan styrke fastholdelse i uddannelse. Projektet er støttet af VELUX Fonden med 4,28 mio.

Hver femte unge fra den årgang, der afsluttede skolen i 2008, har otte år senere endnu ikke gennemført en ungdomsuddannelse. Frafaldet blandt de unge voksne mellem 18-24 år er en særlig udfordring, da denne målgruppe ofte har haft flere uddannelsesafbrud bag sig. For den enkelte er det et nederlag, især hvis det sker gentagne gange, og for samfundet er det dyrt. Derfor har projektet fokus på de unge voksne på erhvervsskolerne og voksenuddannelsescentrene, hvor denne gruppe typisk gennemfører deres uddannelse.

”De forskellige årsager til, at unge gentagne gange falder fra på uddannelser, er velkendte fra forskningen. Vi har også meget præcise billeder af, hvilke unge voksne der har større risiko for at falde fra. Deres sociale baggrund, opvækstvilkår, etnicitet, køn, forhold uden for uddannelsesstedet osv. Men vi ved alt for lidt om den personlige proces, som fører til, at nogle unge afbryder et uddannelsesforløb”, siger professor Bjarne Wahlgren fra DPU, Aarhus Universitet.

Bjarne Wahlgren er sammen med lektor Kristina Mariager-Anderson, lektor Vibe Aarkrog og videnskabelig assistent Susanne Gottlieb del af projektgruppen i et nyt forskningsprojekt, ”På sporet: Nye perspektiver og bæredygtige løsninger på uddannelsesfrafald for unge voksne”, som er det første forskningsprojekt om frafald på uddannelserne, der fokuserer på de unge voksnes beslutningsprocesser.

Ikke en spontan beslutning

Frafald fra uddannelse har mange negative konsekvenser og er særligt alvorligt for gruppen af udsatte unge, som oplever hvert frafald som endnu et nederlag. Frafald er desuden forbundet med marginalisering og fastholdelse i en socialt udsat position.

”Når unge vælger at afbryde et uddannelsesforløb, er det ikke er et spontant valg, der træffes fra den ene dag til den anden. Det er tværtimod resultatet af længere proces hos den enkelte unge. Der er da også mange unge, der har samme profil som dem, der falder fra, som alligevel gennemfører uddannelser. Derfor er det nødvendigt at forstå den beslutningsproces, de unge går igennem, hvis det skal lykkedes at udvikle bæredygtige metoder for fastholdelse”, siger Bjarne Wahlgren.

Det treårige forskningsprojekt er støttet af VELUX Fonden, som ønsker at få styrket indsatsen for at forebygge uddannelsesfrafald blandt de unge voksne. Projektet gennemføres i et tæt samarbejde med otte voksenuddannelsescentre og seks erhvervsskoler, og målet er, at skolerne på baggrund af viden om de unges beslutningsprocesser får et præcist indtryk af, hvornår og hvordan de skal gribe ind i disse processer.

Yderligere information