DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Videnudveksling Førskole Dagtilbud Pædagoguddannelse/profession

Selv små tiltag giver de mindste børn en bedre hverdag

En blidere vuggestuestart, øget nærvær i hverdagen og fleksibel brug af læreplaner var nogle af de emner, der var på dagsordenen ved en konference på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) den 3. december 2014. Her formidlede forskere, vuggestuepædagoger og dagplejere, hvad de har fået ud af at deltage i projektet Barnet i Centrum.

Pædagoger og dagplejere formidlede i ord og billeder på konferencen, hvordan de har udviklet deres pædagogiske praksis som resultat af deres deltagelse i projekt Barnet i Centrum.

Ved at filme små situationer i hverdagen har omkring 300 pædagoger og dagplejere sammen med forskere fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, igennem to år undersøgt, hvad der kendetegner det gode pædagogiske arbejde med de mindste børn. Det er sket i projektet Barnet i Centrum, hvor forskere og praktikere løbende har mødtes i pædagogiske laboratorier, hvor forskerne har leveret den nyeste viden, som pædagoger og dagplejere så har taget med ud i praksis og afprøvet.

500 pædagoger, dagplejere, ledere og pædagogiske konsulenter fra hele landet var den 3. december 2014 mødt op til en afsluttende konference for at høre, hvad forskere og projektdeltagere har fået ud af at kigge nærmere på og eksperimentere med den pædagogiske praksis.

Konklusionen var, at selv små ændringer kan skabe store forandringer.

Den gode modtagelse af barnet

En af forskerne bag projektet, Ole Henrik Hansen, adjunkt på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), var tovholder på laboratoriet med temaet Emotionel relatering og modtagelse.

”I mit laboratorium har vi arbejdet med både den daglige modtagelse af barnet og den første modtagelse. Nogle gange er det næsten banalt, hvad vi er kommet frem til. Men det handler om at have blik for - og ikke mindst mod til - at se, hvor man kan lave ændringer, der sætter barnets behov og intentioner i centrum. Det gælder om at se det store i det små,” sagde han i sit oplæg.

En vuggestue har for eksempel videofilmet en typisk morgen, hvor der både spises morgenmad og modtages børn i samme rum, og her så personalet et behov for at skabe mere ro til at anerkende det enkelte barn i afleveringssituationen. De har nu valgt at spise og modtage i to forskellige rum. Et andet tiltag, som har været en stor succes, er hyppige forbesøg i vuggestue og dagpleje, mens mor eller far stadig er på orlov med barnet.

”Når barnet får en langsommere indkøring, når det at vænne sig til stedets lyde og lugte og alle de nye ansigter. Hos os har det skabt mærkbart mindre gråd og tryggere forældre. Og det kræver jo ikke rigtig noget af os, fordi barnet har en forælder med,” siger leder af Børnehuset Lupinmarken i Viborg, Lise Bech Madsen.

Flere kommuner, herunder Gentofte, Viborg, Silkeborg, Vejen, Hjørring og Aalborg kommuner, har efterfølgende udbredt denne praksis til alle deres dagtilbud for de 0-3 årige.

Skab ro til mere nærvær

Nogle af deltagerne i projektet har arbejdet med at skabe mere nærvær i samspillet mellem omsorgsgiver og barn. Det er sket i laboratoriet Samspil og læring ledet af videnskabelig assistent Lone Svinth. I Børnehuset Søholt i Silkeborg er de blevet inspireret til at strukturere dagen anderledes for at mindske uro og forstyrrelser:

”I vores vuggestue har vi arbejdet med at skabe mere ro til nærvær. Nu deler vi os op, så vi i perioder er en voksen sammen med 2-3 børn, i stedet for at være i store grupper hele tiden. Også bare sådan en lille ting som at sætte telefonsvarer på har gjort en forskel. Vi tjekker den to gange dagligt og undgår på den måde en masse afbrydelser,” siger Tina Højfeldt, pædagog i Børnehuset Søholt i Silkeborg.

Læring på barnets initiativ

Nogle af pædagogerne og dagplejerne havde valgt at undersøge, hvordan læreplaner kan bruges bedst, når det gælder de mindste børn. Der var stor enighed om, at man i hverdagens små situationer ofte kan gribe muligheden for at lære barnet noget af det, der er skrevet ind i læreplanen.

”I mit laboratorium er vi kommet frem til, at der er brug for et nyt begreb i didaktikken, når det gælder de mindste børn, nemlig situationsbevidsthed. Pædagogen og dagplejeren må planlægge målrettede pædagogiske aktiviteter. Men de må også evne at flette det planlagte sammen med de situationer, der opstår på barnets initiativ. Det er dér, barnet er motiveret, og det er dér, mange af praktikerne føler, at læreplanerne begynder at give mening,” sagde Anders Skriver Jensen, postdoc på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), i sit oplæg.

Om projekt Barnet i Centrum

Forskere fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, er gået sammen med vuggestuepædagoger, dagplejere, ledere og pædagogiske konsulenter fra 18 kommuner i projektet Barnet i Centrum for at undersøge, hvordan vi kan udvikle kvaliteten i dagtilbuddene for de 0-3-årige.

De overordnede temaer var:

  • Emotionel relatering og modtagelse
  • Samspil og læring
  • Dokumentation, planlægning og praksis

Læs mere om projektet på www.barneticentrum.au.dk

Nogle af de kommuner, der ikke var med i projektet denne gang, har opfordret Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) til at lave et projekt Barnet i Centrum mere.

Læs om muligheden for at deltage i Barnet i Centrum 2

Barnet i Centrum er organiseret og faciliteret af Nationalt Center for Kultur og Læring.

Kontakt

Ole Henrik Hansen, adjunkt
Mail: ohh@edu.au.dk
Tlf.: 8716 3692

Anders Skriver Jensen, postdoc
Mail: asje@edu.au.dk
Tlf.: 8716 3995

Lone Svinth, videnskabelig assistent
E-mail: losv@edu.au.dk
Tlf.: 8716 3758

Stig Broström, professor MSO
Mail: stbr@edu.au.dk
Tlf.: 8716 3637