DPU

Aarhus Universitets segl

Sådan afleverer du bedst dit barn i vuggestuen

Det er ikke sjovt at aflevere et grædende barn til pædagogen. Men det gør kun ondt værre at gøre et stort nummer ud af det, viser nyt forskningsprojekt om de mindste børns trivsel og udvikling.

De fleste forældre kender følelsen: Den ubehagelige knugen i maven på vej på arbejde efter at have afleveret sit grædende barn i institution. Men sådan behøver det ikke at være.

For første gang har forskere udviklet en metode, så børn og forældre kommer godt gennem den svære afsked.

Hold fokus på barnet i stedet for at tale med pædagogen. Placer barnet på gulvet, så barnet selv får mulighed for at gå eller kravle fra forælder til pædagog. Vær klar til at gå, når du går, og kom ikke tilbage. Sådan lyder nogle af forskernes anbefalinger til, hvordan afleveringen bør foregå på baggrund af forskningsprojektet ’Barnet i Centrum’, hvori 300 vuggestuer og dagplejere har deltaget.

”Forældre er nødt til at forstå, at hvis de vælger at sende deres barn i institution så tidligt, som flertallet gør i Danmark, så skal man også kunne nogle ting. For eksempel at gå når det er tid,” siger Ole Henrik Hansen, adjunct ved DPU, Aarhus Universitet og forsker på projektet.

En ordentlig aflevering er vigtigt, fordi det er barnets afsæt for at få en god dag i institutionen.

”Hvis ikke afleveringen er organiseret ordenligt, kan det have store omkostninger for børnenes trivsel og udvikling. Vi kan se, at de børn, der har haft en god aflevering, har en bedre formiddag og er mere læringsparate, end de børn der har haft en dårlig aflevering.”

Start indkøringen tidligt

Ud fra viden om børns tilknytning har forskerne både undersøgt barnets første aflevering og den daglige aflevering i institution. Ifølge Ole Henrik Hansen er det altafgørende, at den første modtagelse går godt.

”En dårlig start vil forfølge barnet i årevis og give barnet et negativt indtryk af dagtilbuddet, så det aldrig rigtig bliver trygt ved at komme der.”

Forskningen viser, at en indkøringsperiode på en uge til 14 dage ikke er nok tid for barnet, der oftest behøver længere tid for at tilpasse sig de nye omgivelser.

Derimod har det en positiv effekt for børn at komme på besøg en gang om ugen 4-5 måneder, inden de skal starte i institution, så de langsomt vænner sig til stedet. Forskerne fandt også ud af, at det kan være en stor fordel, at pædagogerne opsøger forældrene inden opstart, så barnet ser pædagogerne i hjemmet.

Lad barnet gå selv

Også i forskningen af den daglige modtagelse fandt forskerne frem til betydningsfulde elementer, for at afleveringen kunne foregå på en ordentlig måde for barnet.

Blandt andet skal både forældre og pædagoger være opmærksomme på det, som Ole Henrik Hansen kalder for ’afleveringsvinduer’. Der er en bestemt åbning i tid, hvor barnet er parat til at gå fra mor og far over til pædagogen. At fange barnets vindue, kræver at både forældre og pædagoger er meget opmærksomme på barnet i situationen.

Derudover virker det bedst, når det er barnet, der transporterer sig selv fra forældrene hen til pædagogen enten ved at gå eller kravle derhen.

”Pointen er, at det er strategier som pædagoger og forældre udvikler sammen, og som begge parter er ansvarlige for at bruge,” siger Ole Henrik Hansen.


Om forskningsprojektet ’Barnet i centrum’

’Modtagelse og Emotionel Relatering’ er en del af det større forskningsprojekt ’Barnet i Centrum’, som en række forskere fra DPU, Aarhus Universitet er ved at færdiggøre.

Læs mere om 'Barnet i centrum'

Ole Henrik Hansen er ph.d. og adjunkt ved DPU, Aarhus Universitet.
Han og resten af holdet bag forskningsprojektet ’Barnet i Centrum’ er ved at samle alle erfaringer og konklusioner i en bog, der udkommer til januar.
 

Kontakt

Ole Henrik Hansen, forskningsleder på ’Modtagelse og Emotionel Relatering’, som er en del af forskningsprojektet ’Barnet i Centrum’.

Mail: ohh@edu.au.dk
Tlf.:22 91 65 18 og 87 16 36 92