DPU

Aarhus Universitets segl

Professionel egenomsorg: Trivsel, nærvær og relationer i daginstitutioner

Ph.d.-forsvar ved cand.pæd. i pædagogisk psykologi Freja Filine Petersen.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Fredag 8. april 2022,  kl. 13:00 - 16:00

Sted

Lokale: D169, DPU, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV

(Dørene lukkes præcist)

Bedømmelsesudvalg:

  • Lektor Tone Roald, Institut for psykologi, Københavns Universitet
  • Professor May Britt Drugli, The Regional Centre for Child and Adolescent Mental Health and Child Welfare, Central Norway, NTNU
  • Lektor Ditte Winther-Lindqvist, DPU, Aarhus Universitet (forperson)

Hovedvejleder:

  • Lektor Anne Maj Nielsen, DPU, Aarhus Universitet

Forsvaret ledes af lektor Lone Svinth, DPU, Aarhus Universitet.

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos DPU, Tuborgvej 164, bygning A, lokale 307e sekretariatet