DPU

Aarhus Universitets segl

Pædagogisk kompetenceløft øger kvaliteten i dagtilbud

Målrettet pædagogisk indsats øger kvaliteten i dagtilbud, og det har positiv effekt på børns sociale kompetencer og trivsel. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet, der sætter fokus på, hvordan kompetenceløft blandt pædagogisk personale kan styrke alle børns muligheder.

VIDA-projektet har fokus på børns trivsel, læring og social inklusion. Nøglen dertil er kompetenceløft hos det pædagogiske personale.

Et forskerhold fra Aarhus Universitet er nu klar med en afsluttende rapport om forskningsprojektet VIDA – 'Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud’. Projektet er finansieret af Social- Børne- og Integrationsministeriet og måler effekten af tidlig pædagogisk indsats i 129 danske dagtilbud.

VIDA-projektet har varet i tre år og afsluttes med en to-dages konference, der starter i dag den 9. december på Hotel Nyborg Strand.

Fokus på trivsel, læring og inklusion

Projektet har fokus på børns trivsel, læring og social inklusion, og nøglen dertil er kompetenceløft hos det pædagogiske personale. Sådan lyder budskabet fra forskerne bag projektet.

”Med VIDA-projektet har vi øget kvaliteten i dagtilbuddene og påvist, at et sådant kvalitetsløft styrker børns sociale kompetencer og trivsel. Den øgede professionalisme hos pædagogerne kommer børnene til gode,” siger professor MSO ved Aarhus Universitet Bente Jensen, der leder projektet.

Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen ser også, at VIDA-projektet bringer ny og vigtig viden til dagtilbudsområdet:

”Jeg synes, det er meget positivt, at VIDA-projektet har styrket alle børns trivsel og sociale kompetencer. Det understreger vigtigheden af, at vi kontinuerligt skal udvikle og styrke den pædagogiske praksis i dagtilbud. Et kvalitetsløft hvor det pædagogiske personale arbejder vidensbaseret, målrettet og systematisk. VIDA er vigtig viden, vi skal tage med os, når vi fremover skal arbejde med at øge kvaliteten i vores dagtilbud,” siger ministeren.

Indsatsen løfter alle børn 

VIDA-indsatsen har løftet hele børnegruppen i alle deltagende dagtilbud.

”Målt på en række sociale kompetencer er alle børn blevet løftet gennem VIDA-indsatsen. Når vi måler på hele børnegruppen har den pædagogiske indsats betydet, at alle børn generelt har færre vanskeligheder,” siger Bente Jensen.

Hun peger på, at særligt børn med anden etnisk baggrund end dansk har fået styrket deres sociale egenskaber gennem VIDA-programmet. De er bl.a. blevet bedre til at knytte venskaber med andre børn.

Forældreinddragelse har effekt

Forældreinddragelse spiller en vigtig rolle i VIDA-projektet, hvor der lavet forsøg med VIDA BASIS+ -forældreinddragelse, hvor der arbejdes målrettet med at involvere og engagere forældrene. Forældreinddragelsen har på visse områder effekt i forhold til børn fra socialt udsatte familier.

”Forældremodelprogrammet har vist sig at have effekt i forhold til børn med adfærdsproblemer. Når forældrene inddrages i det pædagogiske arbejde, ser vi tilsvarende færre adfærdsproblemer hos børnene. Der er derudover en særskilt positiv effekt af forældreprogrammet for børn fra lavindkomstfamilier. Her ser vi, at børnene efter indsatsen har nemmere ved at knytte venskaber,” siger Bente Jensen.

Pædagoger arbejder målrettet og eksperimenterende

I løbet af projektperioden har forskerne samarbejdet med professionshøjskoler om at uddanne pædagoger og ledere til at arbejde målrettet med at fremme børns sociale udvikling, trivsel og læring gennem inklusion af de udsatte børn i dagtilbud. Der har især været fokus på at eksperimentere med nye metoder og på at evaluere indsatserne.

”Pædagogerne er nu i stand til at analysere børnenes sociale udvikling, trivsel og læring, og ved at evaluere systematisk kan de følge børnenes udviklingsforløb og sætte ind over for de børn, der har størst behov, samtidig med at de arbejder med at styrke hele børnefællesskabet,” siger Bente Jensen.

Fakta og tal om VIDA - 'Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud’

  • Fire kommuner deltager i projektet:Horsens, Randers, Brøndby og Gentofte
  • 129 dagtilbud (3 - 6-årige børn)
  • 250 pædagoger og pædagogiske ledere, som skal sprede budskabet og igangsætte aktiviteter i den institution, de repræsenterer
  • Tre professionshøjskoler har deltaget :UC Syd, UC Nordjylland, UC Lillibælt

Læs mere om VIDA på projektets hjemmeside: edu.au.dk/vida

Social-, Børne- og Integrationsministeriet har finansieret projektet. 

Kontakt

Bente Jensen, Professor MSO, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.
E-mail:bj@dpu.dk
Tlf.: 22 11 97 26