DPU

Aarhus Universitets segl

Pædagogik på kanten fortsætter

Langtidseffekten af intensive læringsforløb sættes under lup i de kommende tre år. Med en ny bevilling fra LB-Fonden har projektet ’Pædagogik på kanten’ fået forlænget sin levetid.

Forskerne Frans Ørsted Andersen, Karen Bjerg Petersen, Daniel Wilson og Maj Sofie Rasmussen fra DPU, Aarhus Universitet, er blandt modtagerne, når LB-fonden i aften uddeler støtte til seks projekter, der har motivation og fastholdelse i uddannelse som fællestræk.

Projektet ’Pædagogik på kanten’ får 400.000 kr. til at undersøge langtidseffekten af intensive læringsforløb, som målrettes til elever, der har svært ved at finde sig til rette i de eksisterende, almene skoletilbud.

Sidste år støttede fonden startskuddet til projektet, der blev indledt med en undersøgelse af, hvilke pædagogiske og didaktiske fællestræk, der præger de projekter, som har succes med at lave intensive læringsforløb.

Relationer og alsidighed virker

Forskerne har blandt andet studeret LøkkeFondens DrengeAkademi og Anholt-projektet som eksempler på læringsintensive tilbud til unge, der har en række faglige, sociale eller emotionelle vanskeligheder.

”Vi har undersøgt de tværgående faktorer og fællestræk i pædagogikken. Noget af det, vi har bemærket, gør en positiv forskel, er, at der arbejdes med relationspædagogik og bruges kræfter på at etablere gode relationer. Derudover er det også en pædagogik, som går på to ben; der er både et fagligt fokus og et fokus på elevernes alsidige liv,” fortæller Frans Ørsted Andersen. 

Netop fordi elever med socioemotionelle problematikker oplever, at deres problemer kan fylde utroligt meget, har det en positiv effekt på deres skolemotivation og –lyst, hvis deres lærer også hjælper med at tage sig af den del.

”Endelig har vi set en god effekt af, at projekterne i høj grad er baseret på elevernes erfaringer og initiativer, fx ved at man inddrager eleverne i, hvilke temaer, der skal undervises i,” fortæller Frans Ørsted Andersen, der glæder sig over, at projektet får lov til at forsætte.

Kort vej fra forskning til udvikling

Ifølge Frans Ørsted Andersen er det kendetegnende for projektet, at der er tale om forskning, der løbende kan omsættes til praksis.

”Med bevillingen får vi mulighed for at indsamle ny empiri og lave ny studier af, hvordan det går de unge deltagere på den lange bane,” siger Frans Ørsted Andersen, der blandt andet skal være med til at etablere en database over deltagerne, så de ikke bare forsvinder, når de træder ud af tilbuddene. Det kan være med til at vise, hvordan man bedst organiserer projekterne fremover.

”Det er et mål, at vores forskning skal kunne bruges til at skabe udviklingsarbejde – vi vil gerne deltage med vores viden i udviklingen af nye projektforløb og forske i dem samtidig. Der er sket en rigtig stor udvikling på det her felt, og rigtig mange kommuner er også i gang med at lave deres egne projekter med intensive læringsforløb og mentor-ordninger,” siger Frans Ørsted Andersen og tilføjer, at nogle projekter er præget af en radikal nytænkning:

”Når vi taler om pædagogik på kanten, er det jo ikke kun fordi, det er en pædagogik til unge, der befinder sig på kanten af uddannelsessystemet.  Det er også selve pædagogikken, der er på kanten og bryder de vante kasser, man kan tænke i, op,” siger han.

Kontakt

Frans Ørsted Andersen, e-mail: frans@edu.au.dk, telefon: +4587163908