DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Arts 75:Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Førskole Førskole Dagtilbud Pædagoguddannelse/profession

Pædagoger er væsentlige for børns læring og udvikling

En ny undersøgelse, udarbejdet for Kommunernes Landsforening (KL) af forskere fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet, viser, hvordan pædagoger allerede i dagtilbuddet kan styrke børns læring og udvikling endnu mere, end de gør i dag.

Undersøgelsen Virkningsfulde tiltag i dagtilbud, som er udarbejdet af Dansk Clearinghouse for uddannelsesforskning ved Aarhus Universitet, er et led i KL og kommunernes arbejde med at sikre kvalitet i dagtilbud. Den giver viden om, hvad der virker i forhold til børns læring i dagtilbud.

Undersøgelsen viser, at kvaliteten af det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne har betydning for børns trivsel, sociale kompetencer og videre forløb i skolen.

”Fx har læring gennem leg, højtlæsning med plads til dialog, anvendelse af it og matematisk tænkning stor betydning. Derfor er der også behov for, at pædagogerne arbejder fagligt og pædagogisk, når de vil højne børnenes livsmuligheder,” siger formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg Jane Findahl.

Kvalitet består af en række forhold

Kvalitet i dagtilbud afhænger ikke blot af én pædagogs handling eller ét særligt tiltag, der er flere forhold, der spiller ind, understreger forskerne bag undersøgelsen.

”Det har bl.a. været interessant at få bekræftet, hvor vigtig relationen mellem pædagogen og barn er. Det kan godt være, at vi har tænkt, at det forholdt sig sådan, men nu har vi faktisk forskningsdokumenteret viden for, hvor afgørende denne relation er. Relationen i sig selv er dog ikke nok, men er en af flere faktorer, der er vigtige i forhold til at etablere kvalitet i dagtilbud,” siger Neriman Tiftikci, der er evidenskonsulent ved Dansk Clearinghouse for uddannelsesforskning, og som har været med til at udarbejde rapporten.

Et godt læringsmiljø skal foregå i trygge rammer

Det er helt afgørende, at der er et tæt samarbejde mellem dagtilbud og forældre. Fx skal forældrene føle sig velkomne og accepterede af pædagogerne, ligesom det er positivt, når pædagogerne involverer forældrene. Det virker, hvis forældrene inddrages som vigtige, aktive og deltagende aktører i at styrke børnenes udvikling i tæt samarbejde med daginstitutionen og dagplejen.

Virkningsfulde tiltagi dagtilbud er udarbejdet af Dansk Clearinghouse for uddannelsesforskning i samarbejde med erfarne forskere på feltet. Undersøgelsen er en opsamling af international forskning på området og henvender sig særligt til pædagoger, dagtilbudsledere, forældre og andre, der vil have en indsigt i, hvad der virker i forhold til børns læring i dagtilbud.

Det har bl.a. positive virkninger på børns faglige og sociale kompetencer, når pædagoger

  • anvender en læreplan, hvor leg og selvvalgte aktiviteter indgår meningsfuldt
  • integrerer it i aktiviteter i dagtilbuddet, både planlagte og spontane
  • læser højt for barnet, og barnet deltager i historiefortællingen eller højtlæsningen
  • samarbejder med forældrene, så forældrene føler sig velkomne og accepterede i dagtilbuddet
  • involverer forældrene
  • samarbejder med skole og forældre ved børns overgang fra dagtilbud til skole
  • understøtter venskaber mellem børn.

Kilde: Virkningsfulde tiltag i dagtilbud

Den 17. september 2013 holder KL konferencen Virkningsfulde tiltag i dagtilbud, hvor rapportens resultater præsenteres.

Kontakt: Neriman Tiftikci, Dansk Clearinghouse for uddannelsesforskning, Aarhus Universitet: E-mail: neti@dpu.dk; Tlf.: 8716 3718

Læs rapporten Virkningsfulde tiltag i dagtilbud