DPU

Aarhus Universitets segl

Nytænkende forsker i skolehistorie modtager forskningspris

Professor i barndoms- og skolehistorie Ning de Coninck-Smith, Aarhus Universitet, modtager Dansk Magisterforenings Forskningspris 2011 inden for humaniora og samfundsvidenskab. Begrundelsen er, at hun arbejder tværfagligt og nytænkende med sit felt.

Ning de Coninck-Smith har gennem en lang række forskningsprojekter belyst den danske folkeskoles historie og samspil med det omgivende samfund. Hun modtager DM´s Forskningspris, fordi hun arbejder i et tværfagligt krydsfelt, hvor hun inddrager såvel sociologiske som etnologiske og arkitektoniske vinkler i sin historiske forskning.

- Det særlige ved DM´s Forskningspris er, at den gives efter indstilling fra kollegaerne. Jeg er meget beæret over den anerkendelse, det er udtryk for, siger Ning de Coninck-Smith.

Ning de Coninck-Smith har for nylig afsluttet et forskningsprojekt, hvor hun analyserer byggeri til børn gennem de seneste 300 år. Her ser hun arkitektur, æstetik og byplanlægning som medskabere af vores opfattelser af barndommen. Om projektet siger hun:

- De mange bygninger og rum, der gennem tiden er blevet opført til børn – skoler, opdragelsesanstalter, legepladser, børneværelser osv. – siger meget om fremvæksten af den senmoderne barndom. F.eks. gik man i 1960'erne i gang med at ombygge sovesalene på landets børnehjem ud fra et ønske om at give alle børn ret til et privatliv, uanset om de boede hjemme eller var anbragt væk fra deres familie.

For tiden leder Ning de Coninck-Smith et større forskningsprojekt, der handler om den danske skoles historie gennem de seneste 500 år. Her har hun både fokus på de samfundsmæssige forandringer og skolepolitiske initiativer op gennem historien, og på hvilken betydning, de skiftende tiders skolegang har for elever, lærere og forældre i hverdagen. Det er kollegaerne på dette projekt, som har indstillet hende til forskningsprisen.

Prisoverrækkelsen finder sted den 22. november 2011.

Fakta om Ning de Coninck-Smith

Professor m.s.o. ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Ansat på DPU siden 2002, og har tidligere været ansat på Syddansk Universitet og på Danmarks Lærerhøjeskole. Født i 1953

Se Ning de Coninck-Smiths personlige hjemmeside

Kontakt

Ning de Coninck-Smith
Mobil: 30539404
Mail: ning@dpu.dk