DPU

Aarhus Universitets segl

Nyt udviklingsprogram skal styrke børns trivsel og læring i dagtilbud

Forskere fra Aarhus Universitet er med i et nyt konsortium, der netop har indgået en aftale med Social-, Børne- og Integrationsministeriet om at gennemføre et stort forsøgs- og forskningsprogram. Programmet skal skabe ny viden om, hvordan vi bedst muligt styrker børns trivsel og læring i dagtilbuddene.

Et stort forsøgs- og udviklingsprogram skal skabe ny viden om effekterne af målrettet pædagogisk arbejde i dagtilbuddene. Derfor har Social-, Børne- og Integrationsministeriet indgået aftale med et konsortium - bl.a. med forskere fra Aarhus Universitet - der skal udvikle viden og redskaber til det pædagogiske personale i dagtilbuddene. Målet er at sikre, at alle børn trives og lærer så meget, de kan. Der er afsat 25 mio. kr. til programmet.  

Ud over Aarhus Universitet består konsortiet af Rambøll Management Consulting, Center for Børnesprog på Syddansk Universitet, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og UC Nord.

Forskning skal hænge sammen med praksis

Professor MSO Bente Jensen fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, står i spidsen for den forskergruppe på Aarhus Universitet, der er tilknyttet programmet. Hun glæder sig over initiativet og ser frem til at indsamle mere viden på området. 

”Vi har brug for mere viden om, hvilke pædagogiske indsatser, der virker i praksis. Kun på den måde kan vi sikre en kvalificeret kompetenceudvikling til det pædagogiske personale. Programmet stiller som afgørende krav, at forskningen skal være anvendelig for det pædagogiske personale, der til dagligt arbejder med børnenes trivsel og læring. Det er jeg meget enig i, og jeg ser derfor frem til samarbejdet,” siger Bente Jensen.

20 kommuner deltager

Annette Vilhelmsen, social-, børne- og integrationsminister, siger om programmets betydning og omfang:

”Det har stor betydning for børns trivsel og læring at være i dagtilbud, det viser al forskning. Vi ved også, at en indsats i 0-6 års alderen er langt mere virkningsfuld end en indsats, der sættes i gang senere i børnenes opvækst. Derfor skal vi hele tiden udvikle kvaliteten i dagtilbuddene. Og vi skal sørge for, at det pædagogiske personale har den nødvendige viden og de rigtige redskaber til at styrke alle børns trivsel og læring, så de får de nødvendige livskompetencer. Det skylder vi børnene, så de får det bedste afsæt for deres fremtid.”

Ministeriet har indgået kontrakter med ca. 20 kommuner i tre år. Hovedparten af kommunerne skal være forsøgskommuner, mens en mindre del af kommunerne skal være kontrolgruppe for forsøgene.

For yderligere at styrke kvalitetsudviklingen på området afsættes der otte. mio. kr. til en pulje, hvor man kan søge om penge til konkrete udviklingsprojekter. De nærmere kriterier for puljen bliver offentliggjort primo 2014.

Fakta

Udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud tager afsæt bl.a. i Task forcen om Fremtidens Dagtilbud, som i maj 2012 opstillede fire pejlemærker for, hvad der er nødvendigt for, at dagtilbuddene kan arbejde kvalificeret med børns læring og inklusion. De fire pejlemærker omfatter:

  • En reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion
  • Målrettet forældresamarbejde
  • En stærk evalueringskultur med fokus på kvalitetsudvikling
  • Professionelt og tydeligt lederskab med fokus på kvalitetsudvikling

 

Kontakt

Bente Jensen, professor MSO, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.
e-mail: bj@dpu.dk; tlf. 2211 9726