DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Pædagoguddannelse/profession Førskole Dagtilbud Arbejdsliv

Nyt screeningsværktøj tester pædagogers empati

Er du empatisk nok til at arbejde med børn? En gruppe forskere ved DPU, Aarhus Universitet har udviklet en screeningsmodel, der skal forbedre rekrutteringsprocessen, så kun de bedste pædagoger bliver ansat i daginstitutionerne.

En gruppe forskere fra DPU, Aarhus Universitet har udviklet en screeningsmodel til at teste dagplejere og pædagoger for empati i ansættelsessamtalen.

Hvorfor reagerede barnet, som det gjorde? Hvordan kunne du se, at barnet ville det ene frem for det andet? Hvad gjorde, at barnet begyndte at græde? Sådan lyder nogle af spørgsmålene i en ny screeningsmodel, hvor pædagoger ud fra forskellige filmklip skal beskrive, hvad barnet oplever og føler.

Formår pædagogen ikke at svare rigtigt på spørgsmålene, har han eller hun sandsynligvis ikke tilstrækkelige empatiske evner til at arbejde med børn. Det mener en gruppe forskere ved DPU, Aarhus Universitet.
 
På baggrund af forskningsprojektet ’Barnet i Centrum’, som 300 vuggestuer og dagplejere har deltaget i, har de udviklet en screeningsmodel til at teste dagplejere og pædagoger for empati.

Målet er at forbedre rekrutteringsprocessen, forklarer Ole Henrik Hansen, adjunkt ph.d. ved DPU, Aarhus Universitet og forsker på projektet. Han understreger, at screeningsværktøjet selvfølgelig ikke skal stå alene i ansættelsessamtalen.

“Pædagogfaget er et fag, hvor vi er søde ved hinanden og ikke har tradition for at gå kritisk til værks over for ansøgerne. Det ønsker vi at gøre op med. Pædagoger skal ikke være et repræsentativt udsnit af befolkningen. De skal være de bedste,” siger han.

Empati er afgørende

Idéen til metoden er affødt af forskning, der viser, at empati, altså evnen til at læse andres følelser, er en fundamental kompetence i det pædagogiske arbejde.

”Det er helt afgørende, at personer, der arbejder med børn, har en empatisk tilgang til børnene og evner at se med børnenes øjne og møde dem der, hvor de er,” siger Stig Broström, professor mso ved DPU, Aarhus Universitet og forskningsleder på ’Barnet i Centrum’. Han understreger, at empati ikke er noget, pædagoger automatisk mestrer.

I forskningsarbejdet kunne forskerne se store forskelle i pædagogers empati i forhold til at arbejde med de mindste, og de fandt det nødvendigt at udvikle en metode, der kunne identificere de bedste.

”Små børn er afhængige af, at voksne kan bringe dem gennem dagligdagen på en måde, hvor de føler sig hørt, set og forstået. Det er afgørende for deres trivsel og velbefindende og dermed også deres evne til at lære og udvikle sig,” siger Stig Broström.

Ansættelsessamtalen

Metoden virker på den måde, at ansøgeren inden ansættelsessamtalen får vist forskellige videoklip med forskellige nærværs-situationer mellem en pædagog og et barn. Bagefter skal ansøgeren svare skriftligt på spørgsmål om indholdet i filmene for til sidst at blive interviewet om sine overvejelser omkring, hvad der sker i barnet i de forskellige filmklip. Selve ansættelsessamtalen bliver optager på video og efterfølgende analyseret.

Børnehuset Ellekilde i Skovlunde er en af de institutioner, der har været med til at udvikle screeningsværktøjet.
Hverken pædagog Lisbeth Lund Jørgensen eller leder Trine Vedel oplever, at den mere traditionelle ansættelsesmetode, de før benyttede, var tilstrækkelig til at vurdere ansøgerne.

“Ord er taknemmelige. De kan sidde og udbrede sig med alle deres talenter, som lyder virkelig lovende, men når de så begynder, tænker man, at de aldrig burde være blevet ansat. Vi får desværre nogle, som ikke er så empatiske og reflekterende, som vi kunne ønske os,” siger Lisbeth Lund Jørgensen.

Det rigtige personale

Screeningsmetoden er en hjælp til at kigge målrettet efter ansøgeres empati, og hvordan den kommer til udtryk.

”Målet er at få de bedste pædagoger. Ved at tage udgangspunkt i konkrete situationer kan vi bedre bedømme, om ansøgeren er i stand til at leve sig ind i børnene og forstå dem. Ikke mindst når det kommer til nonverbal kommunikation,” siger Lisbeth Lund Jørgensen.

”Vi ser på, hvad ansøgeren hæfter sig ved i de to filmtyper, men også på hvad de overser. Spørgsmålet er, om ansøgeren fanger barnets intentioner, for det kræver empati.”

Læs mere om forskningsprojektet 'Barnet i centrum'

Kontakt:

Ole Henrik Hansens, forskningsleder på ’Modtagelse og Emotionel Relatering’, som er en del af forskningsprojektet ’Barnet i Centrum.’
E-mail: ohh@edu.au.dk
Tlf.:22 91 65 18 og 87 16 36 92

Stig Broström, professor mso ved DPU, Aarhus Universitet og forskningsleder på ’Barnet i Centrum.’
E-mail: stbr@edu.au.dk
Tlf.: 87 16 36 37 og 24 44 75 70

Pædagog Lisbeth Lund Jørgensen og leder Trine Vedel af Børnehuset Ellekilde i Skovlunde, som har været med til at udvikle screeningsværktøjet.
E-mail: tve@balk.dk
Tlf.:44 77 16 04