DPU

Aarhus Universitets segl

Nyt Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning

Universiteter og professionshøjskoler skal i et nationalt center udvikle matematikundervisning til gavn for børn og unge på alle niveauer i uddannelsessystemet.

Ny national satsning på udvikling af matematikundervisning skal realiseres i et samarbejde mellem universiteter og professionshøjskoler. Det sker ved at skabe Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning (NCUM). Børne- og Undervisningsministeriet har sammen med Uddannelses- og Forskningsministeriet bevilget 25 mio. kr. til centeret over en 5-årig periode.

Formålet med centeret er, at det leverer afgørende bidrag til at løfte kvaliteten af matematikundervisningen lige fra dagtilbud over grundskolen til gymnasier og erhvervsuddannelser. Baggrund for centeret er den, at et stort mindretal af børn og unge desværre ikke opnår de nødvendige færdigheder, viden og kompetencer til at løse de matematikrelaterede problemer, som kræves i de fleste uddannelser og professioner.

Konsortiet bag centeret består af universiteter (DPU, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Aalborg Universitet) og professionshøjskoler (VIA University College og Københavns Professionshøjskole), og det er afgørende for centret at række ud, etablere samarbejde med og involvere alle Danmarks professionshøjskoler, universiteter, erhvervsskoler og relevante interesseorganisationer i arbejdet.

Ideen om et center for matematikundervisning er udviklet i et længerevarende samarbejde mellem faglige medarbejdere fra alle relevante universiteter, professionshøjskoler, repræsentanter fra eksisterende faglige netværk og ministerier samt en række danske fonde. Centeret vil blive fysisk placeret på DPU, Aarhus Universitet. Ledelse af centeret sker i tæt samarbejde mellem DPU og Københavns Professionshøjskole.

”Konsortiets overordnede vision er, at danske børn og unge – fra dagtilbud til ungdomsuddannelserne – oplever en engagerende, ambitiøs og tidssvarende matematikundervisning. Det betyder, at NCUM ud over at have fokus på de uddannelsesinstitutioner, der uddanner matematikundervisere, også har en bredere ambition,” udtaler institutleder Claus Holm, DPU, Aarhus Universitet.

Dekan Jakob Harder, Københavns Professionshøjskole, siger:

”Med centeret sætter vi handling bag mange ord og bekymringer omkring danske børn og unges matematikkompetencer. På baggrund af både forskning og viden fra praksis kommer centeret til at tilbyde den nyeste viden fra både ind- og udland om matematikfaglige og -didaktiske emner didaktiseret, så både dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser kan anvende det i deres daglige arbejde. Det er ambitionen, og det vi vil holde hinanden op på i det bredt favnende samarbejde.”

Planer for åbning af NCUM vil blive offentliggjort i starten af det nye år. 

Kontaktpersoner i konsortiet:

 • Leder af DPU, Aarhus Universitet, Claus Holm
  M: 2688 5600
  E: clho@dpu.dk

 • Docent Charlotte Krog Skott, Københavns Professionshøjskole
  M: 2461 2669
  E: cksk@kp.dk

 • Forskningschef VIA UC, Andreas Rasch-Christensen
  M: 8755 1712
  E: AR@via.dk

 • Professor Carl Winsløw, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
  M: 3532 0433
  E: winslow@ind.ku.dk

 • Institutleder Keld Thorgård, Institut for Kultur og Læring, Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet
  M: 6196 7072
  E: kt@hum.aau.dk