DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Førskole Pædagogik, læring og filosofi Førskole Dagtilbud

Nyt forskningssamarbejde vil give de mindste bedre hverdag

Ni ud af ti danske børn under tre år tilbringer lige så mange timer i et dagtilbud som deres far og mor gør på arbejde. Hvad betyder det for børnene? Og hvad kan vi gøre for, at børnenes arbejdsuge på 37 timer styrker deres udvikling? Forskere, kommuner, pædagoger og dagplejere sætter i fællesskab barnet i centrum i et aktionsforskningsprojekt, der skal give ny viden om de 0-3-åriges hverdag i vuggestue og dagpleje.

Giver dagtilbuddene alle børn lige livsmuligheder? Hvis ikke, hvilken betydning kan det så have for børnene? Og hvordan kan det i så fald gøres bedre?

”Med projektet ’Barnet i centrum’ ønsker vi forskere i tæt samarbejde med praktikere og kommunale forvaltninger på børnenes vegne at være nysgerrige på disse spørgsmål. Og vi vil være nysgerrige med et helt særligt fokus på de 0-3-årige børn og deres særlige behov og kvaliteter”, siger Stig Broström, professor MSO ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, og projektleder på ’Barnet i Centrum’.

I ’Barnet i Centrum’ spiller forskning og praksis på samme hold. Projektet er udformet som et aktionsforsknings- og aktionslæringsprojekt, hvor viden bringes i spil i hverdagen. Gennem en række laboratorieøvelser over forskellige temaer vil forskere fra Aarhus Universitet og praktikere i fællesskab udforske pædagogiske problemstillinger og afprøve de nye indsigter i praksis.

Svendborg Kommune er en af de 18 kommuner, der deltager i projektet.

”I Svendborg har vi nu sat særligt fokus på de 0-3-åriges læring. Vi vil gerne udvikle og reflektere vores pædagogiske faglighed, hvor samspillet mellem forskere og praktikere i 'Barnet i Centrum' er en spændende vej til at forandre praksis, så børnene kan mærke det. Aktionsforskning og aktionslæring giver os mulighed for at undersøge og forandre praksis undervejs i forløbet – det er en vigtig grund til, at vi deltager’, siger Birgit Lindberg, dagtilbudschef i Svendborg Kommune.

Formålet med projektet er at belyse dagtilbuddenes betydning for de allermindste børns udvikling og læring og udvikle nye praksisformer, der kan skabe bedre muligheder for alle børn i vuggestue, dagpleje og aldersintegreret institution.

”Barnet i Centrum åbner for store perspektiver for udvikling af 0-3 års-pædagogikken. Projektet ligger i klar forlængelse af Regeringens vision om Fremtidens Daginstitutioner. Og jeg er imponeret over og meget glad for den store opbakning og entusiasme fra de 18 deltagende kommuner. Det tegner godt for fremtidens dagpleje- og vuggestuepædagogik – og dermed de yngste børns trivsel, læring og udvikling”, siger Stig Broström.

Projektet skydes officielt i gang tirsdag 26. februar 2013, hvor de første laboratorieøvelser finder sted under temaerne ’Samspil og læring’, ’ Emotionel relatering & modtagelse’ og ’Planlægning og ledelse’.  

Læs mere om projektet

http://barneticentrum.au.dk

Kontakt

 • Stig Broström, projektleder og professor MSO, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
  E: stbr@dpu.dk
  T: 8716 3637
 • Niels Henrik Meedom, centerdirektør, Nationalt Center for Kultur og Læring, Aarhus Universitet
  E: nhme@dpu.dk
  T: 8715 1869
  M: 3165 9882