DPU

Aarhus Universitets segl

Nyt forskningsprojekt undersøger læringsmiljøer på erhvervsuddannelserne

Hvad kendetegner et godt læringsmiljø, og hvilke forhold kan fremme det? Nyt forskningsprojekt skal se på, hvordan samspillet mellem elever og lærere udvikler læringsmiljøet på erhvervsuddannelserne. Målet er at give eleverne bedre muligheder for at gennemføre uddannelserne.

Der har i en årrække været stort politisk fokus på at få flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Mindre end hver femte elev vælger i dag af fortsætte direkte på en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. Samtidig er der et langt større frafald på erhvervsuddannelserne end på de gymnasiale ungdomsuddannelser. Det er baggrunden for et nyt forskningsprojekt, der skal se på, hvad der kendetegner et godt læringsmiljø, og hvilke forhold der kan fremme det på erhvervsuddannelserne.

”Forskning viser, at læringsmiljøet har stor betydning for elevernes trivsel og fastholdelse på uddannelserne. Derfor er formålet med projektet at inspirere til en videreudvikling af læringsmiljøer på erhvervsskolerne, der både kan gøre det mere attraktivt at begynde på en erhvervsuddannelse og understøtte, at flere eleverne gennemfører uddannelsen,” siger lektor Vibe Aarkrog fra DPU, Aarhus Universitet.

Hun er leder af det nye projekt ’Læringsmiljøer i erhvervsuddannelserne’. Projektet er et samarbejde mellem DPU på Aarhus Universitet, VIA University College, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) på Københavns Professionshøjskole og fire erhvervsskoler.

”Det særlige ved projektet er, at vi sætter fokus på, hvordan elever og lærere sammen udvikler læringsmiljøet. Vi har således et processuelt blik på læringsmiljøet som noget, der udvikler sig løbende”, siger Vibe Aarkrog.

Der er blevet bevilget 900.000 kr. til projektet, der løber fra april 2024 til november 2025.  Projektet skal undersøge, hvordan samspillet mellem elever og lærere udvikler miljøet. Udviklingsprocessen vil blive beskrevet og analyseret på baggrund af en tæt og kontinuerlig kontakt med eleverne i hyppige surveys fulgt op af uddybende interview med elever og lærere.

Deltagere i projektet

Projektet gennemføres på grundforløb 1 og 2 inden for de to indgange ’Omsorg, sundhed og pædagogik’ og ’Teknologi, byggeri og transport’ på følgende fire skoler: Mercantec, SOSU Østjylland, SOSU H og Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (NEG).

Projektet er finansieret af midler fra Danmarks Frie Forskningsfond og gennemføres af Bjarne Wahlgren og Vibe Aarkrog, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) på Aarhus Universitet i samarbejde med Henriette Duch, VIA University College og Henrik Hersom, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) på Københavns Professionshøjskole.